Apie projektą

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Projektas „Šiaurės verdenės“

Tęstinis projektas „Šiaurės verdenės“ nuo 2005 m. įgyvendinamas Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnale „Šiaurietiški atsivėrimai“.

Svarbiausia projekto idėja – savo krašto, tarmės, savų šaknų, šeimos ir bendruomenės vertybių pažinimas ir išsaugojimas, jaunimo ir užsienyje gyvenančių kraštiečių įtraukimas į šią veiklą.

Projekto vadovas: Danguolė Abazoriuvienė, Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė

Projektas įgyvendinamas Medijų rėmimo fondo (iki 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo), Pasvalio savivaldybės, Pasvalio krašto muziejaus ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos lėšomis.

 

Projekto įgyvendinimas 2024 m.

2024 metų projektą numatoma įgyvendinti dviejuose žurnalo, šiais metais mininčio 25-metį, „Šiaurietiški atsivėrimai“ numeriuose. Dėmesys bus skiriamas kraštiečių sukaktims, reikšmingiems istoriniams, kultūriniams įvykiams, nematerialiam krašto kultūros paveldui, kraštiečių (ypač jaunųjų) kūrybos publikavimui. Skaitytojams bus pateikiamas kokybiškas, žanrų ir tematikos įvairove originalus turinys, atliepiantis Pasvalio krašto istorines, kultūrines, literatūrines ir kitas aktualijas. Reikšmingi krašto įvykiai bus siejami su Lietuvos istorija, kultūriniu gyvenimu. Projektas yra aktualus, svarbus ne tik Pasvalio kraštui, bet ir visai šaliai. Publikuojami tekstai skatins išlaikyti tautinį, kultūrinį ir regioninį identitetą, papildys mūsų šalies kultūrinę spaudą kokybišku turiniu, prisidės prie visuomenės kultūrinės edukacijos. Tai bene vienintelis tokio pobūdžio projektas regione, todėl regiono gyventojų ir kraštiečių labai laukiamas ir reikalingas. Projekte bus supažindinama tiek su Lietuvoje, tiek su užsienyje gyvenančiais įdomiais, talentingais, gimtajam kraštui ir Lietuvai nusipelniusiais kraštiečiais, jų veikla, pasiekimais Lietuvoje ir už jos ribų, Pasvalio kraštui ir Lietuvai svarbiais istoriniais įvykiais. Numatytos temos skatins didžiuotis savo nacionaline ir kultūrine tapatybe, plės akiratį, formuos estetinį, literatūrinį skonį, skatins kūrybiškumą, kultūros ir meno pažinimą, priartins jaunimą prie kultūrinės erdvės, suteiks galimybę ir platformą saviraiškai. Projekte numatytus tikslus padės įgyvendinti įvairiapusė, iš skirtingų sričių specialistų sudaryta projekto komanda. Tekstų autoriais ketinama pasirinkti kompetentingus savo srities specialistus pagal publikacijų tematiką: istorikus, mokslininkus, žurnalistus, literatūrologus, kultūrologus, kalbininkus ir kt. projekto įgyvendinimui reikalingus profesionalus. Iš viso numatyta parengti 32 straipsnius. Temų ir žanrų įvairovė didelė: bus atsigręžiama į praeitį, rašoma apie praeities atgarsius dabartyje, Pasvalio krašto šviesuolius, pristatomi senieji krašto dokumentai, Pasvalio krašto paveldas, akcentuojami svarbiausia dabarties įvykiai, spausdinami literatūriniai atsivėrimai. Žanrai (straipsniai, interviu, recenzijos, apžvalgos, kronikos, grožinė kūryba) atskleis istorinių, kultūros ir meno įvykių, asmenybių gyvenimą ir jų veiklas, pažymės svarbiausias šių metų datas - Dainų šventės 100-metį, NATO ir ES 20-metį, pateiks įvairių autorių kūrybą.

Projekto tikslai:

1. Išsamiai pristatyti Pasvalio krašto išskirtinumą visų Lietuvos regionų kontekste, svarbiausius šio krašto kultūros, istorijos bruožus, ryškiausius įvykius, asmenybes.

2. Skleisti bei puoselėti Pasvalio krašto kultūros paveldą, istoriją, etnokultūrą, literatūrą.

3.Stiprinti bendruomeniškumą, svetur gyvenančių pasvaliečių ryšį su gimtuoju kraštu.

Projekto uždaviniai:

1. Įvairiomis publikacijomis analizuoti ir skleisti žinias apie Pasvalio krašto istoriją ir kultūrą mūsų šalies visuomenei, lietuvių bendruomenei užsienyje.

2. Tyrinėti ir įvairiais straipsniais pristatyti visuomenei archyvinę, istorinę, etnografinę medžiagą, dokumentus, susijusius su Pasvalio kraštu ir Lietuva.

3. Palaikyti ryšius ir įtraukti į kultūrinį darbą jaunimą, kraštiečius, kitus geriausius savo srities profesionalus, ypač akademikus.

4. Per asmenybes ar įvykius megzti ryšius / kultūrinius tiltus su kitais Lietuvos regionais.

5. Atliepti Lietuvos mastu minimas ir kraštui aktualias sukaktis - Lietuvos dainų šventės 100-metį, NATO ir ES 20-metį.

6. Viešinti projektą tiek virtualiose, tiek tradicinėse erdvėse.

Projekto tikslinė grupė

Pasvaliečiai, krašto ir rajono bei visos Lietuvos gyventojai; Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys kraštiečiai; kultūra ir istorija besidomintys įvairaus amžiaus žmonės.

 

Projekto įgyvendinimas 2023 m.

Projekto tikslai:

1. Išsamiai pristatyti Pasvalio krašto išskirtinumą visų Lietuvos regionų kontekste, svarbiausius šio krašto kultūrinės raidos bruožus, įvykius, asmenybes.
2. Skleisti bei puoselėti Pasvalio krašto kultūros paveldą, istoriją, kultūrą, etnokultūrą, literatūrą, stiprinti bendruomeniškumą, svetur gyvenančių pasvaliečių ryšį su gimtuoju kraštu.

Projekto uždaviniai:

1. Rinkti, apdoroti, analizuoti ir pristatyti visuomenei archyvinę, istorinę, etnografinę medžiagą, dokumentus, susijusius su Pasvalio kraštu.
2. Palaikyti ryšius ir įtraukti į kultūrinį darbą kraštiečius, kitus geriausius savo srities profesionalus, ypač akademikus.
3. Per asmenybes ar įvykius megzti ryšius / kultūrinius tiltus su kitais Lietuvos regionais.
4. Įvairiomis publikacijomis skleisti žinias apie Pasvalio krašto istoriją ir kultūrą mūsų šalies visuomenei, lietuvių bendruomenei užsienyje.
5. Skirti dėmesį Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems atmintiniems metams ir kitoms aktualioms temoms / sukaktims.
6. Kokybišku publikacijų turiniu lavinti skaitytojų meninį/estetinį skonį, ugdyti kūrybiškumą, kritinį mąstymą.
7. Viešinti projektą tiek virtualiose, tiek tradicinėse erdvėse.

Projekto tikslinė grupė

1. Pasvaliečiai, krašto ir rajono bei visos Lietuvos gyventojai.
2. Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys kraštiečiai.
3. Kultūra, menu, literatūra besidomintys įvairaus amžiaus žmonės.

Šis projektas yra aktualus, svarbus ne tik Pasvalio kraštui, bet ir visai šaliai, nes išsamiai ir naujai pristato jo išskirtinumą visų Lietuvos regionų kontekste, svarbiausius šio krašto kultūrinės bei istorinės raidos bruožus, įvykius, asmenybes, puoselėja istorinę atmintį, formuoja regioninę savimonę, stiprina bendruomeniškumą, svetur gyvenančių pasvaliečių ryšį su gimtuoju kraštu, įneša svarų indėlį į kokybišką kultūrinę regioninę spaudą, telkia kraštiečius, tekstų autorius iš visos Lietuvos.
Projekte numatytus tikslus padės įgyvendinti įvairiapusė, iš skirtingų sričių specialistų sudaryta projekto įgyvendinimo komanda bei publikacijoms pasitelkti autoriai (tiek jau esami, nuolatiniai, tiek nauji). Iš viso numatoma parengti iki 40 publikacijų, atspindinčių projekto tikslus, ir telpančių į du kas pusmetį pasirodysiančius žurnalo numerius.

 

Projekto įgyvendinimas 2022 m.

2022 metų projektą numatoma įgyvendinti dviejuose žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai" numeriuose. Žurnale bus išsamiai pristatyti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenantys įdomūs, talentingi, gimtajam kraštui ar Lietuvai nusipelnę kraštiečiai, jų veikla, pasiekimai, analizuojami istoriniai įvykiai, tiesiogiai susiję su Pasvalio kraštu, tyrinėjami krašto raidai ir Lietuvai svarbūs istoriniai šaltiniai. Projekte numatytos temos skatins didžiuotis savo nacionaline bei regionine tapatybe, plės akiratį, formuos estetinį, literatūrinį skonį, skatins kūrybiškumą, kultūros ir meno, taip pat krašto pažinimą, ties kultūrines jungtis su kitais šalies regionais, priartins jaunimą prie kultūrinės erdvės, suteiks galimybę ir platformą saviraiškai, kūrybai pristatyti.

Projekto tikslai:

 • Išsamiai pristatyti ir supažindinti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenančius skaitytojus su įdomiais, talentingais, gimtajam kraštui ar Lietuvai nusipelniusiais kraštiečiais, jų veikla, pasiekimais Lietuvoje ir už jos ribų.
 • Pristatyti istorinius įvykius, tiesiogiai susijusius su Pasvalio kraštu, krašto raidai ir Lietuvai svarbius istorinius šaltinius, krašto kultūrą, paveldą, literatūrą atspindinčius dokumentus.
 • Formuoti bendražmogiškas vertybes, stiprinti bendruomeniškumą, ryšį su gimtuoju kraštu.
 • Priartinti jaunimą prie kultūrinės erdvės suteikiant galimybę ir platformą saviraiškai, kūrybai pristatyti.
 • Lavinti skaitytojų meninį / estetinį skonį pateikiant kokybišką, profesionalų ir kruopščiai atrinktą turinį, ugdyti skaitytojų kūrybiškumą, kritinį mąstymą.
 • Per asmenybes ar įvykius megzti ryšius / kultūrinius tiltus su kitais Lietuvos regionais.

Projekto uždaviniai:

 • Palaikyti ryšius ir įtraukti į kultūrinį darbą jaunimą, Pasvalio kraštui nusipelniusius ar kitaip pasižymėjusiais žmones, įveiklinti jų potencialą.
 • Telkti kuriančius, rašančius savo srities profesionalus taip siekiant kuo aukštesnės publikacijų kokybės.
 • Įvairiomis publikacijomis analizuoti ir skleisti žinias apie Pasvalio krašto istoriją ir kultūrą mūsų šalies visuomenei, lietuvių bendruomenei užsienyje.
 • Publikacijose dėmesį skirti kitąmet Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems atmintiniems metams ir kitoms aktualioms temoms.
 • Tyrinėti ir įvairiais straipsniais pristatyti visuomenei archyvinę, istorinę, etnografinę medžiagą, dokumentus, susijusius su Pasvaliu ir Lietuva;
 • Viešinti projektą tiek virtualiose, tiek tradicinėse erdvėse.

Projekto tikslinė grupė:

 • Pasvaliečiai, krašto ir rajono bei visos Lietuvos gyventojai.
 • Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys kraštiečiai.
 • Kultūra, menu, literatūra besidomintys įvairaus amžiaus žmonės.

 

Projekto įgyvendinimas 2021 m.

2021 metų projektą numatoma įgyvendinti dviejuose žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ numeriuose. Dėmesys bus sutelkiamas į įvairias kraštiečių ir pasvaliečių sukaktis, reikšmingus istorinius įvykius, vykusius Pasvalio krašte ar kitaip su juo susijusius, nematerialųjį krašto kultūros paveldą, tematikos, pradėtos ankstesniuose žurnalo numeriuose, tąsą, kraštiečių (tarp jų ir jaunųjų kūrėjų) kūrybos publikavimą, kultūrinių, istorinių reiškinių analizę ir atspindžius, meninio / estetinio skonio formavimą ir lavinimą. Taip pat dėmesys bus skiriamas Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems savo srities profesionalams, jaunosios kartos saviraiškai.
Skaitytojams bus pateikiamas kokybiškas, originalus, analitinio pobūdžio turinys, atliepiantis 2021 metų istorines, kultūrines, literatūrines aktualijas. Dėmesys bus skirtas šiems kitų metų akcentams: Archyvų, Vytauto Mačernio metams.

Publikuojami tekstai skatins išlaikyti tautinį, kultūrinį ir regioninį identitetą, papildys mūsų šalies kultūrinio lauko peizažą, atlieps Lietuvos kultūros politikos strategiją, Lietuvos pažangos strategijoje numatytus tikslus. Ketinama publikuoti interviu, istorinius straipsnius, originalią meninę literatūrinę kūrybą, recenzijas.

Projekto tikslai:

 • Išsamiai pristatyti ir supažindinti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenančius skaitytojus su įdomiais, talentingais, gimtajam kraštui ar Lietuvai nusipelniusiais kraštiečiais, jų veikla, pasiekimais Lietuvoje ir už jos ribų;
 • Pristatyti ir analizuoti istorinius įvykius, tiesiogiai susijusius su Pasvalio kraštu, tyrinėti krašto raidai ir Lietuvai svarbius istorinius šaltinius;
 • Skleisti, puoselėti Pasvalio krašto paveldą, istoriją, kultūrą, etnokultūrą, literatūrą, formuoti bendražmogiškas vertybes, stiprinti bendruomeniškumą, ryšį su gimtuoju kraštu;
 • Priartinti jaunimą prie kultūrinės erdvės suteikiant galimybę ir platformą saviraiškai, kūrybai pristatyti;
 • Lavinti skaitytojų meninį / estetinį skonį pateikiant kokybišką, profesionalų ir kruopščiai atrinktą turinį.

Projekto uždaviniai:

 • Palaikyti ryšius ir įtraukti į kultūrinį darbą Pasvalio kraštui nusipelniusius ar kitaip pasižymėjusiais žmones, įveiklinti jų potencialą;
 • Telkti kuriančius, rašančius savo srities profesionalus taip siekiant kuo aukštesnės publikacijų kokybės ir leidiniui suteikiant didesnį svorį;
 • Domėtis krašto istorija, nematerialiu jo paveldu, kultūriniu gyvenimu, skleisti žinias apie Pasvalio krašto istoriją ir kultūrą mūsų šalies visuomenei;
 • Publikacijose pagal galimybes dėmesį skirti kitąmet Steigiamojo Seimo paskelbtiems atmintiniems metams;
 • Rinkti, apdoroti, analizuoti ir pristatyti visuomenei archyvinę, istorinę, etnografinę medžiagą, dokumentus, susijusius su Pasvaliu ir Lietuva;
 • Viešinti projektą tiek virtualiose, tiek tradicinėse erdvėse.

Projekto tikslinė grupė:

 • Pasvaliečiai, krašto ir rajono bei visos Lietuvos gyventojai;
 • Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys kraštiečiai;
 • Kultūra, menu, literatūra besidomintys įvairaus amžiaus žmonės.

 

Projekto įgyvendinimas 2020 m.

2020 metų projektą numatoma įgyvendinti dviejuose žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ numeriuose. Dėmesys bus sutelkiamas į įvairias kraštiečių ir pasvaliečių sukaktis, reikšmingus istorinius įvykius, vykusius Pasvalio krašte ar kitaip su juo susijusius, nematerialųjį krašto kultūros paveldą, tematikos, pradėtos ankstesniuose žurnalo numeriuose, tąsą, kraštiečių (tarp jų ir jaunųjų kūrėjų) kūrybos publikavimą, kultūrinių, istorinių reiškinių analizę ir atspindžius, meninio / estetinio skonio formavimą ir lavinimą. Taip pat dėmesys bus skiriamas Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems savo srities profesionalams, jų meninei, visuomeninei ar mokslinei veiklai, jaunosios kartos saviraiškai.
Skaitytojams bus pateikiamas kokybiškas, originalus, analitinio pobūdžio turinys, atliepiantis 2020 metų istorines, kultūrines, literatūrines aktualijas. Ypatingas dėmesys bus skirtas šiems kitų metų akcentams: Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-mečiui, Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams, UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metams, Tautodailės metams, Mokyklų bendruomenių metams.
Publikuojami tekstai skatins išlaikyti tautinį, kultūrinį ir regioninį identitetą, papildys mūsų šalies kultūrinio lauko peizažą, atlieps šiemet patvirtintą Lietuvos kultūros politikos strategiją, Lietuvos pažangos strategijoje numatytus tikslus. Ketinama publikuoti interviu, istorinius straipsnius, originalią meninę literatūrinę kūrybą, recenzijas.
Tekstų autoriai – kompetentingi savo srities specialistai pagal tekstų tematiką: istorikai, mokslininkai, žurnalistai, literatūrologai, kultūrologai, kalbininkai.

Projekto tikslai:

 • Išsamiai pristatyti ir supažindinti skaitytojus su įdomiais, talentingais, gimtajam kraštui ar Lietuvai nusipelniusiais kraštiečiais, jų veikla, pasiekimais Lietuvoje ir užsienyje.
 • Pristatyti ir analizuoti istorinius įvykius, tiesiogiai susijusius su Pasvalio kraštu, tyrinėti krašto raidai ir Lietuvai svarbius istorinius šaltinius.
 • Skleisti, puoselėti Pasvalio krašto paveldą, istoriją, kultūrą, etnokultūrą, literatūrą, formuoti bendražmogiškas vertybes, stiprinti bendruomeniškumą.
 • Priartinti jaunimą prie kultūrinės erdvės suteikiant galimybę ir platformą saviraiškai
 • Lavinti skaitytojų meninį / estetinį skonį pateikiant kokybišką, profesionalų ir kruopščiai atrinktą turinį.

 Projekto uždaviniai:

 • Palaikyti ryšius ir įtraukti į kultūrinį darbą Pasvalio kraštui nusipelniusius ar kitaip pasižymėjusiais žmones, ypač gyvenančius užsienyje.
 • Telkti kuriančius, rašančius savo srities profesionalus Lietuvoje ir užsienyje ir siekti aukštos publikacijų kokybės.
 • Domėtis krašto istorija, nematerialiu jo paveldu, kultūriniu gyvenimu, skleisti žinias apie Pasvalio krašto istoriją ir kultūrą.
 • Publikacijose ypatingą dėmesį skirti Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-mečiui, Žydų istorijos, Mokyklų bendruomenių, Tautodailės metams paminėti, Pasvalio krašto tarmei.
 • Rinkti, apdoroti, analizuoti ir pristatyti visuomenei archyvinę, istorinę, etnografinę medžiagą, dokumentus susijusius su Pasvaliu ir Lietuva.
 • Viešinti projektą įvairiose virtualiose ir tradicinėse erdvėse.

Projekto tikslinė grupė:

 • Pasvaliečiai, krašto ir rajono gyventojai, visi Lietuvos gyventojai.
 • Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys kraštiečiai,Pasvaliu ir Lietuva besidomintys užsieniečiai.
 • Kultūra, menu ir literatūra besidomintys įvairaus amžiaus žmonės. 

 

Projekto įgyvendinimas 2019 m.

2019 m. projektą numatoma įgyvendinti žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ numeriuose. Dėmesys bus skiriamas garsių kraštiečių ir pasvaliečių, ypač mokytojų, sukaktims pažymėti, reikšmingiems istoriniams įvykiams, vykusiems Pasvalio krašte, nematerialiam krašto kultūros paveldui, kraštiečių (tarp jų ir jaunųjų kūrėjų) kūrybos publikavimui, kultūrinių, istorinių reiškinių analizei ir atspindžiams, meninio / estetinio skonio formavimui ir lavinimui. Taip pat dėmesys bus skiriamas užsienyje gyvenantiems kraštiečiams, garsinantiems Pasvalį, jų meninei, visuomeninei ar mokslinei veiklai. Projektas orientuotas ir į jaunosios kartos saviraišką.
Skaitytojams bus pateikiamas originalus, analitinio pobūdžio turinys, atspindintis 2019 metų istorines, kultūrines, literatūrines realijas. Dėmesį skirsime ir pačiam žurnalui „Šiaurietiški atsivėrimai“, 2019 metais mininčiam 20 metų sukaktį: jo ištakoms, genezei, apskritai regioninės kultūrinės spaudos reikšmei tiek patiems regionams, tiek visai šaliai.

 

Projekto tikslai:

 • Išsamiai pristatyti ir supažindinti skaitytojus su įdomiais, talentingais, gimtajam kraštui ar Lietuvai nusipelniusiais kraštiečiais, jų veikla, pasiekimais.
 • Pristatyti ir analizuoti istorinius įvykius, tiesiogiai susijusius su Pasvalio kraštu, tyrinėti krašto raidai svarbius istorinius šaltinius.
 • Skleisti, puoselėti Pasvalio krašto paveldą, istoriją, kultūrą, etnokultūrą, formuoti bendražmogiškas vertybes.
 • Priartinti jaunimą prie kultūrinės erdvės suteikiant galimybę ir platformą jaunųjų žmonių saviraiškai.
 • Lavinti skaitytojų meninį / estetinį skonį pateikiant kokybišką, profesionalų ir kruopščiai atrinktą turinį.

Projekto uždaviniai:

 • Palaikyti ryšius su Pasvalio kraštui nusipelniusiais ar kitaip pasižymėjusiais žmonėmis, ypač gyvenančiaisiais užsienyje.
 • Sutelkti rašančiuosius ir kuriančiuosius bendram kultūriniam darbui, siekti aukštos publikacijų kokybės.
 • Skatinti domėtis krašto istorija, nematerialiu jo paveldu, kultūriniu gyvenimu, skleisti žinias apie Pasvalio krašto istoriją ir kultūrą.
 • Į kultūrinį darbą įtraukti naujus savo srities profesionalus.
 • Rinkti, apdoroti, analizuoti ir pristatyti visuomenei archyvinę, istorinę, etnografinę medžiagą, dokumentus.

Projekto tikslinė grupė:

 • Pasvaliečiai, krašto ir rajono gyventojai.
 • Kraštiečiai, gyvenantys visoje Lietuvoje ir užsienyje.
 • Kultūra, menu ir literatūra besidomintys įvairaus amžiaus žmonės.
 • Vilniaus pasvaliečiai.

 

Projekto įgyvendinimas 2018 m.

2018-ieji - svarbūs Lietuvai - Valstybės šimtmečio metai. Ši istorinė sukaktis neabejotinai atsispindės žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ puslapiuose. Ateinančius metus Europos Parlamentas paskelbė Kultūros paveldo metais, ta proga bus pristatytas unikalus Pasvalio krašto paveldas, jo tyrinėjimai, išsaugojimo galimybės. Dėmesys bus skiriamas garsių kraštiečių ir pasvaliečių, ypač mokytojų, sukaktims pažymėti, reikšmingiems istoriniams įvykiams, vykusiems Pasvalio krašte, nematerialiam krašto kultūros paveldui, kraštiečių (tarp jų ir jaunųjų kūrėjų) kūrybos publikavimui, kultūrinių, istorinių reiškinių analizei ir atspindžiams, raštingumo skatinimui, bendražmogiškų vertybių puoselėjimui. Nebus pamiršti svetur gyvenantys kraštiečiai, garsinantys Pasvalį, jų meninė, visuomeninė, mokslinė veikla, bus suteikta tribūna ir jaunosios kartos saviraiškai. Bus kuriamas ir skaitytojams pateikiamas originalus, analitinio pobūdžio turinys, atspindintis 2018 metų istorines, kultūrines, literatūrines realijas. Tekstai prisidės prie tautinio ir kultūrinio identiteto išlaikymo globalizacijos akivaizdoje, papildys Lietuvos kultūrinį peizažą, derės su Lietuvos pažangos strategija. Ketinama publikuoti interviu, analitinius istorinius straipsnius, originalią meninę kūrybą, samprotaujamuosius rašinius, esė, recenzijas, kritiką. Ypač didelis dėmesys bus skiriamas projekto sklaidai.

Projekto tikslai:

 • Išsamiai pristatyti ir supažindinti skaitytojus su įdomiais, talentingais, gimtajam kraštui ar Lietuvai nusipelniusiais kraštiečiais, jų veikla, pasiekimais.
 • Pristatyti ir analizuoti istorinius įvykius, tiesiogiai susijusius su Pasvalio kraštu, tyrinėti krašto raidai svarbius istorinius šaltinius.
 • Skleisti, puoselėti ir ugdyti Pasvalio krašto paveldą, istoriją, kultūrą, etnokultūrą, bendražmogiškas vertybes
 • Priartinti jaunimą prie kultūrinio gyvenimo ir paskatinti į jį įnešti savo indėlį.
 • Skatinti kraštiečių saviraišką, kūrybiškumą, originalumą, nestandartiškumą, kritiškumą.

Projekto uždaviniai:

 • Palaikyti ryšius su savam kraštui nusipelniusiomis ar kitaip pasižymėjusiomis asmenybėmis, ypač su tomis, kurios gyvena užsienyje.
 • Sutelkti rašančiuosius ir kuriančiuosius bendram kultūriniam darbui, siekiant kaip įmanoma aukštesnės publikacijų kokybės.
 • Domėtis krašto istorija, nematerialiu jo paveldu, kultūriniu gyvenimu, sutelkti pajėgas istorijos ir kultūros sklaidai, prieinamumui.
 • Į kultūrinį darbą įtraukti naujus savo srities profesionalus, kurie tyrinėja Pasvalio krašto istoriją, paveldą, asmenybes.
 • Rinkti, apdoroti, analizuoti ir pristatyti visuomenei archyvinę, istorinę, etnografinę medžiagą, dokumentus.

Projekto tikslinė grupė:

 • Pasvaliečiai, krašto ir rajono gyventojai.
 • Kraštiečiai, pasklidę po Lietuvą ir užsienį.
 • Kultūra, menu ir literatūra besidomintys įvairaus amžiaus žmonės.

 

Projekto įgyvendinimas 2017 m.

2017 m. žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ numeriuose, kuriuose numatoma įgyvendinti šį projektą, dėmesys bus skiriamas garsių kraštiečių ir pasvaliečių, ypač mokytojų, sukaktims pažymėti, reikšmingiems istoriniams įvykiams, vykusiems Pasvalio krašte, nematerialiam krašto kultūros paveldui, kraštiečių (tarp jų ir jaunųjų kūrėjų) kūrybos publikavimui, kultūrinių, istorinių reiškinių analizei ir atspindžiams, raštingumo skatinimui, bendražmogiškų vertybių puoselėjimui. Atgarsį ras ir Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Piliakalnių, Tautinio kostiumo, Lietuvių kalbos kultūros, Reformacijos metai. Ruošiamasi būsimam valstybės šimtmečio minėjimui, kuris bus susietas su Pasvalio miesto 520-mečiu ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 80-mečiu. Nebus pamiršti svetur gyvenantys kraštiečiai, garsinantys Pasvalį, jų meninė, visuomeninė, mokslinė veikla, bus suteikta tribūna ir jaunosios kartos saviraiškai. Bus kuriamas ir skaitytojams pateikiamas originalus, analitinio pobūdžio turinys, atspindintis 2017 metų istorines, kultūrines, literatūrines realijas. Bus rašomi tokie tekstai, kurie prisidės prie tautinio ir kultūrinio identiteto išlaikymo globalizacijos akivaizdoje, papildys Lietuvos kultūrinį peizažą, derės su Lietuvos pažangos strategija. Joje skatinamas atvirumas, kūrybingumas, atsakingumas, dėmesys kultūrai ir dalyvavimas kultūrinėje-meninėje veikloje.
Ketinama publikuoti interviu, analitinius istorinius straipsnius, originalią meninę kūrybą, samprotaujamuosius rašinius, esė, recenzijas, kritiką. Numatoma tekstų autoriais pasirinkti savo srities specialistus, kurie išmano tai, apie ką rašo: istorikus, muzikologus, žurnalistus, literatūrologus, kultūrologus, kalbininkus, mokslininkus.

Projekto tikslai:

 • Išsamiai pristatyti ir supažindinti skaitytojus su įdomiais, talentingais, gimtajam kraštui nusipelniusiais kraštiečiais, jų veikla, pasiekimais.
 • Pristatyti ir analizuoti istorinius įvykius, tiesiogiai susijusius su Pasvalio kraštu, tyrinėti krašto raidai svarbius istorinius šaltinius.
 • Skleisti, puoselėti ir ugdyti Pasvalio krašto paveldą, istoriją, kultūrą, etnokultūrą, bendražmogiškas vertybes.
 • Skatinti kraštiečių saviraišką, kūrybiškumą, originalumą, nestandartiškumą, kritiškumą.
 • Priartinti jaunimą prie kultūrinio gyvenimo ir paskatinti į jį įnešti savo indėlį.

Projekto uždaviniai:

 • Palaikyti ryšius su savam kraštui nusipelniusiomis ar kitaip pasižymėjusiomis asmenybėmis, ypač su tomis, kurios gyvena užsienyje.
 • Sutelkti rašančiuosius ir kuriančiuosius bendram kultūriniam darbui, siekiant kaip įmanoma aukštesnės publikacijų kokybės.
 • Domėtis krašto istorija, nematerialiu jo paveldu, kultūriniu gyvenimu, sutelkti pajėgas istorijos ir kultūros sklaidai, prieinamumui.
 • Rinkti, apdoroti, analizuoti ir pristatyti visuomenei archyvinę, istorinę, etnografinę medžiagą, dokumentus.
 • Į kultūrinį darbą įtraukti naujus savo srities profesionalus, kurie tyrinėja Pasvalio krašto istoriją, paveldą, asmenybes.

Projekto tikslinė grupė:

 • Pasvaliečiai, krašto ir rajono gyventojai.
 • Kraštiečiai, pasklidę po Lietuvą ir užsienį.
 • Kultūra, menu ir literatūra besidomintys įvairaus amžiaus žmonės.

 

Projekto įgyvendinimas 2016 m.

Kaip ir ankstesniuose, taip ir 2016 m. žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ numeriuose, kuriuose numatoma įgyvendinti šį projektą, dėmesys bus skiriamas garsių kraštiečių sukaktims pažymėti, reikšmingiems istoriniams įvykiams, vykusiems Pasvalio regione, nematerialiam krašto kultūros paveldui, kraštiečių (tarp jų ir jaunųjų kūrėjų) kūrybos publikavimui, itin reikšmingų dabarties ir istorinių asmenybių pristatymui, kultūrinių aktualijų atspindžiams. Šiuos metus Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs Bibliotekų, Vietos bendruomenių metais. Šioms temoms bus skirtos to paties pavadinimo rubrikos. Valstybė skatina atsigręžti į dvarus. Į juos bus atsigręžta ir „Šiaurietiškuose atsivėrimuose“.
Nebus pamiršti svetur gyvenantys kraštiečiai, garsinantys Pasvalį, jų meninė, visuomeninė, mokslinė veikla. Kaip ir ankstesniuose, taip ir būsimuose dviejuose žurnalo numeriuose bus suteikta tribūna kraštiečių, ypač jaunosios kartos, saviraiškai.

Projekto tikslai:

 • Išsamiai pristatyti ir supažindinti skaitytojus su garsiais kraštiečiais, įdomiomis, gabiomis, talentingomis ir gimtajam kraštui nusipelniusiomis asmenybėmis, jų nuopelnais Pasvaliui.
 • Paminėti, detaliau apibūdinti ir paanalizuoti Pasvalio krašto istorinius įvykius, akcentuojant jų svarbą bei reikšmę tiek regionui, tiek visai Lietuvai, tyrinėti istorinius šaltinius.
 • Išsaugoti, skleisti ir puoselėti savo krašto paveldą, istoriją, kultūrą, etnokultūrą, pristatyti šiandieninę krašto kultūrą, kelti jos lygį ir ugdyti poreikį.
 • Skatinti kraštiečių saviraišką, kūrybiškumą, domėjimąsi ir pasididžiavimą gimtuoju kraštu.
 • Priartinti jaunimą prie kultūrinio gyvenimo, skatinti jame aktyviai dalyvauti ir dirbti jo labui.

Projekto uždaviniai:

 • Nuolat ieškoti savam kraštui nusipelniusių ar kaip kitaip pasižymėjusių asmenybių, palaikyti ryšius su jais, ypač su gyvenančiaisiais užsienyje.
 • Sutelkti rašančiuosius ir kuriančiuosius bendram kultūriniam darbui, siekti kuo aukštesnės tekstų kokybės.
 • Domėtis krašto istorija, nematerialiu jo paveldu, kultūriniu gyvenimu, sutelkti pajėgas istorijos ir kultūros sklaidai, prieinamumui.
 • Rinkti, apdoroti, analizuoti ir pristatyti visuomenei archyvinę istorinę, etnografinę medžiagą, dabarties įvykius atspindinčius dokumentus.

Projekto tikslinė grupė:

 • Pasvaliečiai, rajono gyventojai.
 • Kraštiečiai, pasklidę tiek po visą Lietuvą, tiek užsienį.
 • Žmonės, besidomintys, kuo ir kaip gyvena regionai, jų kultūriniu, istoriniu, literatūriniu gyvenimu.

 

Projekto įgyvendinimas 2015 m.

Kaip ir ankstesniuose, taip ir 2015 m. žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ numeriuose, kuriuose bus įgyvendinamas projektas, dėmesys bus skiriamas kraštiečių sukaktims pažymėti, reikšmingiems istoriniams įvykiams, vykusiems Pasvalio regione, nematerialiam krašto kultūros paveldui, kraštiečių (tarp jų ir jaunųjų kūrėjų) kūrybos publikavimui, dabarties ir istorinių asmenybių pristatymui.

Planuojama į Pasvalio kraštą pažvelgti globaliau, pristatyti jį įvykių, asmenybių kontekste, koncentruotis ne tik ties praeitimi ar istorija, bet ir šiandienos aktualijomis, tačiau nesubanalinant jų, o žvelgiant per kultūrinę, istorinę prizmę.

Nebus pamiršti ir svetur gyvenantys kraštiečiai, garsinantys Pasvalį, jų kūrybinė, visuomeninė, mokslinė veikla.

Kitų metų žurnalo numeriuose bus atspindėtos reikšmingos temos, pavyzdžiui, Etnografinių regionų metai. Į Pasvalį bus pažvelgta kitų Lietuvos regionų kontekste. Taigi, temos atlieps aktualius įvykius ar sukaktis, į kuriuos bus stengtasi pažvelgti kitu nei įprasta rakursu. Temos atspindės kultūrinį ir tautinį Pasvalio krašto tapatumą, išskiriantį šį regioną iš kitų. Tai bus parodoma tekstais ir kokybiškomis, profesionaliomis iliustracijomis.

Kaip ir ankstesniuose, taip ir būsimuose dviejuose žurnalo numeriuose bus suteikta tribūna saviraiškai. Tačiau atrenkami tie kraštiečių kūrybos kūriniai, turintys išliekamąją meninę vertę, kaip įmanoma labiau vengiant grafomanijos. Itin skatinama kurti jaunoji karta. Vienas pagrindinių leidinio tikslų apima savišvietą. Todėl publikuojami kokybiški tekstai, parengti savo srities žinovų. Žurnalas visada atviras kūrybinėms ir kitoms diskusijoms.

Projekto tikslai:

 • Skatinti kraštiečių saviraišką, kūrybiškumą, pasididžiavimą gimtuoju kraštu.
 • Skleisti ir puoselėti savo krašto paveldą, istoriją, kultūrą, pateikti kitų regionų kontekste.
 • Pristatyti garsius kraštiečius, įdomius, gabius žmones ir jų nuopelnus Pasvalio kraštui.
 • Paminėti, detaliau apibūdinti istorinius įvykius, kitas reikšmingas Pasvalio kraštui ir Lietuvai datas, tyrinėti istorinius šaltinius.

Projekto uždaviniai:

 • Sutelkti rašančius, kuriančius bendram kultūriniam darbui.
 • Domėtis krašto istorija, nematerialiu jo paveldu, sutelkti jėgas jų sklaidai.
 • Nuolatinai ieškoti nusipelniusių savam kraštui ar kaip kitaip pasižymėjusių asmenybių, palaikyti ryšius su jais.
 • Rinkti, apdoroti, analizuoti ir pristatyti visuomenei archyvinę istorinę, etnografinę medžiagą, dabarties įvykius atspindinčius dokumentus.

Projekto tikslinė grupė: žurnalas pirmiausia skiriamas pasvaliečiams, po Lietuvą ir pasaulį išsibarsčiusiems kraštiečiams, kurie domisi Pasvalio kraštu, jo kultūriniu, istoriniu gyvenimu. Leidinys aktualus, įdomus ir tiems, kurie galbūt mažai ką turi bendro su Pasvalio kraštu, tačiau nori geriau pažinti iš jo kilusias asmenybes, susipažinti su jo kultūra, praeitimi, architektūra, kraštiečių kūryba. Tekstų, atitinkančių interesų sritį, ras pedagogai, kultūros darbuotojai, menininkai, istorikai, etnografai, literatai, kraštotyrininkai, kiti intelektualai, meno ir kultūros sričių atstovai.

Numatomos žurnalo rubrikos: Sukaktys ir jubiliejai, 2015-ieji – Etnografinių regionų metai, Atsigręžimai į praeitį, Pasvaliečiai svetur, Mūsų krašto šviesuliai, Nematerialus krašto kultūros paveldas, Senieji Pasvalio krašto dokumentai, Literatūriniai atsivėrimai.

Tekstų žanrai: mokslo populiarinimo straipsniai, istorinės apybraižos, bibliografinės apžvalgos, portretinės apybraižos, prozos, poezijos ir dramos kūriniai, tautosakos darbai, interviu, pasakojimai, kronika, esė. Atrankos kriterijai: asmens ar istorinio įvykio reikšmė, vaidmuo Pasvalio krašto gyvenime, aktualumas, savalaikiškumas, kūrybos meninė, išliekamoji vertė, literatūrinė reikšmė ir prasmė, jubiliejiniai įvykių (asmenybių) metai, orientavimasis ne tik į praeitį, bet ir dabarties atspindžiai.

 

Projekto įgyvendinimas 2014 metais

Tęstinis projektas „Šiaurės verdenės“ bus įgyvendinamas dviejuose Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ numeriuose. Leidinio abiejų numerių apimtis – 20 spaudos lankų, projekto apimtis – 14 spaudos lankų. Kadangi artėjančius metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Teatrų metais, žurnale bus akcentuojamos teatro tradicijos tiek Pasvalio krašte, tiek mūsų šalyje, rengiami publikacijų ciklai apie iš šio krašto kilusius aktorius. Nebus pamirštas ir Baltijos kelio 25-metis. Šis precedento pasaulyje neturintis įvykis reikšmingas ir pasvaliečiams, kurie į jį aktyviai įsitraukė. Žurnalo skaitytojai bus supažindinami su viena Baltijos kelio atkarpa, ėjusia per dalį Pasvalio krašto, t. y. iki Saločių-Grenstalės pasienio punkto.

Kaip ir ankstesniuose, taip ir 2014 m. numeriuose dėmesys bus skiriamas kraštiečių sukaktims pažymėti, reikšmingiems istoriniams įvykiams, vykusiems Pasvalio regione, nematerialiam krašto kultūros paveldui, kraštiečių kūrybos publikavimui, išskirtinių asmenybių pristatymui. Taipogi planuojama į Pasvalio kraštą pažvelgti globaliau, pristatyti jį įvykių, asmenybių kontekste, taip pat koncentruotis ne tik ties praeitimi ar istorija, bet ir šiandienos aktualijomis. Nebus pamiršti ir svetur gyvenantys kraštiečiai, garsinantys Pasvalį, jų kūrybinė, visuomeninė, mokslinė veikla. Skaitytojai bus supažindinami su kitąmet pasirodysiančiomis knygomis apie Jurgėnus, Saločius. Iš viso ketinama publikuoti apie 40 straipsnių, pristatančių mūsų krašto istoriją, kultūrą, literatūrinį gyvenimą, regiono nūdieną, reikšmingas dabarties bei istorines asmenybes, rajono smulkiąją architektūrą.

Tikslai: supažindinti skaitytojus su iškiliomis dabarties ir istorinėmis asmenybėmis, tiesiogiai ir ne tik susijusiomis su Pasvalio kraštu; skatinti domėjimąsi juo, renkant ir publikuojant vertingą žodinę ir rašytinę informaciją; raginti kraštiečius (ypač jaunosios kartos) nepamiršti savo krašto, kaip įmanoma daugiau jų įtraukiant į žurnalo leidybą; ugdyti jaunimo pilietiškumą, vertybes, kurios globaliame pasaulyje niveliuojamos; kelti rajono kultūros (kokybiškos) lygį; atgaivinti istorinius epizodus, turėjusius įtakos Pasvalio krašto raidai; suvienyti kūrybinės jėgas, sutelkti kraštiečius bendram kultūriniam darbui; budinti pasvaliečių savimonę, skatinti diskusijas tradicinėje bei virtualioje erdvėje; suteikti tribūną rašantiems, kuriantiems kraštiečiams.

Žurnalo auditorija visų pirma yra pasvaliečiai, po Lietuvą ir pasaulį išsibarstę kraštiečiai, kurie domisi Pasvalio kraštu, jo kultūriniu, istoriniu gyvenimu. Leidinys skiriamas ir tiems, kurie galbūt mažai ką turi bendro su Pasvalio kraštu, tačiau nori geriau pažinti iš jo kilusias asmenybes, susipažinti su jo kultūra, praeitimi, architektūra, kraštiečių kūryba. Tekstų, atitinkančių interesų sritį, ras pedagogai, kultūros darbuotojai, menininkai, istorikai, etnografai, literatai, kraštotyrininkai.

Rezultatai ir reikšmė: šis projektas vienys po Lietuvą ir pasaulį pasklidusius kraštiečius, skatins domėjimąsi Pasvalio kraštu, iš jo išėjusiomis ir jame tebegyvenančiomis asmenybėmis, paveldu, istorija, kultūra, literatūrine kūryba, menu. Rašiniai istorine tematika, archyvinių dokumentų tyrinėjimas ir skelbimas, etnokultūros, tautosakos tyrinėjimai, dailės kūrinių reprodukcijos, jaunųjų ir profesionalių kūrėjų kūrybos publikavimas leis atskleisti Pasvalio krašto paveldą, užpildyti istorinės, kultūrinės informacijos spragas, formuos moralines ir dorovines vertybes, skatins nepamiršti gimtojo krašto, garantuos kraštiečių, jaunųjų literatų saviraiškos galimybes, ugdys kūrybiškumą, meninį bei estetinį skonį, parodys Pasvalio kraštą įvairiuose kontekstuose: istoriniuose, kultūriniuose, literatūriniuose. Bus pristatomi aktualūs dabarties reiškiniai, kurie neleis nutolti nuo šiandienio Pasvalio realijų.

Šis projektas apskritai padės toliau puoselėti Pasvalio krašto istoriją ir kultūrą, sutelkti kraštiečius bendram kultūriniam darbui, suvienyti geriausias intelektines pajėgas.

Svarbiausia projekto idėja – Pasvalio krašto, tarmės, savų šaknų, šeimos, bendruomenės vertybių pažinimas, išsaugojimas ir puoselėjimas, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių kraštiečių įtraukimas į žurnalo leidybą, skaitytojų supažindinimas su iškiliais kraštiečiais, krašto istorija, kultūra, menu.

Projekto idėjos:
1. Pasvalio krašto miestelių ir kaimų praeities, kitų svarbių istorinių įvykių atskleidimas.
2. Senųjų istorinių šaltinių tyrinėjimas ir pateikimas skaitytojams.
3. Tarmės, kaip nematerialaus Pasvalio krašto kultūros paveldo, pateikimas, skatinimas kalbėti, rašyti tarmiškai.
4. Pasvalio kraštui ir Lietuvai nusipelniusių kraštiečių, jaunųjų talentų pristatymas.
5. Pasvaliečių literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo tiek mūsų šalyje, tiek svetur pateikimas.
6. Jaunimo kūrybiškumo ir patriotiškumo ugdymas.
7. Kraštiečių kūrybinio potencialo sutelkimas.

Problemos: etninio savitumo išsaugojimas integracijos į Europos kultūrą bei globalizacijos sąlygomis; kultūros poreikio išlaikymas mūsų šalies visuomenėje, Lietuvos, užsienio archyvuose esančių dokumentų atskleidimas visuomenei.

Tematika: istorija, archeologija, etnografija, tautosaka, literatūra, kalba, dailė, muzika, fotografija.

Rubrikos: Sukaktys ir jubiliejai, Senieji Pasvalio krašto dokumentai, Atsigręžimai į praeitį, Mūsų krašto šviesuliai, Krašto kultūros padangėje (Dailė, fotografija, etnokultūra), Nematerialusis krašto kultūros paveldas (tarmė, tautosaka), Pasvaliečiai svetur, Literatūriniai atsivėrimai, rubrikos pagal Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtus metus (2014-tieji – Teatrų metai), Praeities atgarsiai dabartyje.

Formos: mokslo populiarinimo straipsniai, istorinės apybraižos, bibliografinės apžvalgos, portretinės apybraižos, meno kūrinių reprodukcijos, dokumentinės ir meninės fotografijos, prozos, poezijos ir dramos kūriniai, tautosakos darbai, interviu, kronika, konferencijų pranešimai, esės.

 

Projekto įgyvendinimas 2013 metais

2013 metais projektas bus įgyvendinamas dviejuose žurnalo numeriuose. Pagrindinė 2013 metų projekto kryptis – nematerialusis krašto kultūros paveldas (mūsų tarmė kaip gyvoji tradicija ir tautosaka). Projektu siekiama tyrinėti ir puoselėti istorijos ir kultūros paveldą, perteikti reikšmingiausius istorinius įvykius (ypatingas dėmesys bus skirtas 1863 metų sukilimo 150-osioms metinėms paminėti), atskleisti meno, kalbos, gamtos savitumus, papročius ir tradicijas, telkti kraštiečius mokslininkus, žurnalistus, rašytojus, švietimo ir kultūros darbuotojus, išeivijos atstovus, skatinti jaunimą kūrybinei ir pažintinei veiklai. Projektas skirtas pristatyti ir šiandieninę krašto kultūrą: reikšmingesnius įvykius, renginius, literatūros ir meno kūrinius, įvairiomis publikacijomis įvardyti literatūros, meno ir mokslo talentus, svetur gyvenančių kraštiečių kultūrinę ir mokslinę veiklą. Bus publikuojama apie 40 straipsnių, atspindinčių senąją ir naująją istoriją, pateikiančių kultūros situaciją, pristatančių savo krašto žmones.

Tikslai: supažindinti visuomenę su reikšmingiausiais krašto istorijos ir kultūros raidos faktais, pristatyti krašto iškilias asmenybes, jų pavyzdžiu skleisti dorovines ir dvasines vertybes, populiarinti pasvalietišką tarmę kaip gyvąją tradiciją ir tautosaką, ugdyti visuomenės ypač vaikų ir jaunimo pilietiškumą, skatinti istorikus, kultūros ir istorijos tyrinėtojus, literatus, pedagogus, jaunimą ir vaikus aktyviai dalyvauti kūrybinės veiklos procese, jungti visus ir visur išsiblaškiusius savo krašto pažinimui ir puoselėjimui, tuo pačiu žadinti krašto žmonių savimonę, skatinti viešas diskusijas tradicinėse erdvėse ir virtualioje erdvėje, formuoti vertybines orientacijas, ugdyti kultūros poreikį, siekti kultūros integravimo į regiono plėtrą.

Projektas skiriamas įvairioms visuomenės grupėms, gyvenančioms Lietuvoje ir užsienyje, t.y. visiems, norintiems geriau pažinti Pasvalio krašto kultūrines ir istorines ištakas bei šiandieninę kultūrą: mokytojams, kultūros darbuotojams, mokiniams, etnografams, kraštotyrininkams, dailininkams, literatams, pasvaliečių bendrijų nariams Lietuvos miestuose ir išeivijoje, tyrinėtojams.

Rezultatai ir reikšmė: Įvairūs istoriniai straipsniai, paremti archyviniais dokumentais, straipsniai apie iškilas krašto asmenybes ir jaunuosius talentus, straipsniai, parašyti pasvalietiška tarme, etnokultūros tyrinėjimai, užrašytos tautosakos skelbimas, dailės kūrinių reprodukcijos, literatų ir tautodailininkų kūrybos publikavimas padės atskleisti Pasvalio krašto istorijos, kultūros paveldą, užpildyti kultūrinės ir istorinės informacijos spragas, formuos pilietinę visuomenę, dorovines ir dvasines vertybes, skatins pasididžiavimą savo kraštu, ugdys vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, meninį bei estetinį aplinkos suvokimą, skatins bendrauti virtualioje ir tradicinėse kultūrinėse erdvėse. Šiam darbui skatinami mokiniai, mokytojai, kraštotyrininkai, kultūros, meno, visi Pasvalio krašto kultūrai ir istorijai neabejingi žmonės. Projektas vienys kraštiečius, išsibarsčiusius po Lietuvą ir užsienį, ugdys bendruomeniškumo jausmą.

Svarbiausia projekto idėja – savo krašto, tarmės, savų šaknų, šeimos ir bendruomenės vertybių pažinimas ir išsaugojimas, jaunimo ir užsienyje gyvenančių kraštiečių įtraukimas į šią veiklą.

Projekto idėjos:

 1. Pasvalio krašto miestelių ir kaimų praeities, kitų svarbių įvykių atskleidimas.
 2. Senųjų istorinių šaltinių tyrinėjimas ir pateikimas.
 3. Tarmės kaip nematerialaus Pasvalio krašto kultūros paveldo pateikimas.
 4. Krašto šviesulių – Pasvalio kraštui ir Lietuvai nusipelniusių žmonių ir jaunųjų talentų iškėlimas.
 5. Pasvaliečių literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo užsienyje pateikimas.
 6. Jaunimo kūrybiškumo ir patriotiškumo ugdymas.

Sprendžiamos problemos: etninio savitumo išsaugojimas integracijos į Europos kultūrą bei globalizacijos sąlygomis; kultūros poreikio išlaikymas mūsų šalies visuomenėje, užsienio archyvuose esančių dokumentų atskleidimas visuomenei.

Tematika: istorija, archeologija, etnografija, tautosaka, literatūra, kalba, dailė, muzika, fotografija.

Rubrikos: Sukaktys ir jubiliejai, Senieji Pasvalio krašto dokumentai, Atsigręžimai į praeitį, Mūsų krašto šviesuliai, Krašto kultūros padangėje (Dailė, fotografija, etnokultūra), Nematerialusis krašto kultūros paveldas (tarmė, tautosaka), Ryšiai su užsienyje gyvenančiais kraštiečiais, Literatūriniai atsivėrimai.

Formos: mokslo populiarinimo straipsniai, istorinės apybraižos, bibliografinės apžvalgos, dailės reprodukcijos, dokumentinės ir meninės fotografijos, prozos ir poezijos kūriniai, tautosakos darbai, interviu.

Palaikyti ryšius su Pasvalio kraštui nusipelniusiais ar kitaip pasižymėjusiais žmonėmis, ypač gyvenančiaisiais užsienyje.

                                                                

Sutelkti rašančiuosius ir kuriančiuosius bendram kultūriniam darbui, siekti aukštos publikacijų kokybės.       

                                          

Skatinti domėtis krašto istorija, nematerialiu jo paveldu, kultūriniu gyvenimu, skleisti žinias apie Pasvalio krašto istoriją ir kultūrą.

                                          

Į kultūrinį darbą įtraukti naujus savo srities profesionalus.

                                          

Rinkti, apdoroti, analizuoti ir pristatyti visuomenei archyvinę, istorinę, etnografinę medžiagą, dokumentus.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt