In memoriam

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Grubinskienė Regina. „Nėra mirties, yra tik išėjimas…“

Ilgametės Pasvalio rajono Diliauskų kaimo bibliotekininkės, Pasvalio krašto literatų klubo „Užuovėja“ narės Konstancijos Vinkelienės nekrologas

Skaityti

2019, Nr. 2, p. 4–5

Grinevičiūtė Agnė. Paveiksluose likęs lyg iš atvirukų Vilnius

In memoriam Vytautas Antanas Šatas (1935-2018)

Skaityti

2018, Nr. 2, p. 4–5

Grubinskienė Regina. Iš šimtamečių ąžuolų ošimo

In memoriam Zenonas Nistelis 1929 07 20–2018 03 26

Skaityti

2018, Nr. 1, p. 10

Sventickas Valentinas. Tenai, kur mes būsime

In memoriam Mykolas Karčiauskas 1939 03 15–2018 04 20

Skaityti

2018, Nr. 1, p. 9

Grinevičiūtė Agnė. Vileišiados gaivintojas ir puoselėtojas, arba Štrichai iš praeities Mykolui Karčiauskui

Pokalbis su šviesios atminties poetu Mykolu Karčiausku (1939–2018)

Skaityti

2018, Nr. 1, p. 4–8

Vidą Dulkę prisimenant

Kolegų ir bičiulių at(si)vėrimai

Skaityti

2017, Nr. 2, p. 4–11

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt