Praeities atgarsiai dabartyje

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Aničas Jonas. Jauniausias Jurgėnų krašto kaimas

Ištrauka apie Kalno kaimą (Pasvalio r.) iš Jurgėnų krašto bendruomenės leidžiamos knygos „Jurgėnų kraštas: praeitis, etninė kultūra, dabartis“.

Skaityti

2014, Nr. 1, p. 60–63.

Apie Kazio Sajos vaikystę Skėriuose

Skaityti

2017, Nr. 1, p. 69–72.

Balčiūnaitis Gražvydas. Gimtojo krašto praeitis kaimo žmogaus metraštyje

Pasvalio rajono Saločių valsčiaus Velžių kaimo gyventojo Alfonso Grockio atsiminimai

Skaityti

2018, Nr. 2, p. 40–48

Skaityti

2019, Nr. 2, p. 33–38

Balčiūnaitis Gražvydas. Pasvalio krašto dvarai vakar, šiandien... Rytoj?

Skaityti

2016, Nr. 2, p. 69–74.

Čepaitienė Rasa. Romualdo Ozolo lietuviškosios kultūros samprata

Skaityti

2019, Nr. 1, p. 75–79

Duderienė Greta. Archeologiniai tyrimai Pušaloto kapinyne

Skaityti

2017, Nr. 1, p. 73–75.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt