Praeities atgarsiai dabartyje

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Aničas Jonas. Jauniausias Jurgėnų krašto kaimas

Ištrauka apie Kalno kaimą (Pasvalio r.) iš Jurgėnų krašto bendruomenės leidžiamos knygos „Jurgėnų kraštas: praeitis, etninė kultūra, dabartis“.

Skaityti

2014, Nr. 1, p. 60–63.

Jakubonienė Roma. Saločiams – 500 metų: miestelio kūrimosi mozaika

Skaityti

2014, Nr. 2, p. 46–51.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Alma Dunauskaitė
Fotografas Vidas Dulkė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai
Jonas Aničas
Gražvydas Balčiūnaitis
Regina Grubinskienė
Algimantas Krinčius
Danielius Mickevičius
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

Bronislovas Mačiūnas
žurnalo 2016 m. Nr. 1 išleidimui skyrė 150 eurų

Spausdina

UAB „Panevėžio spaustuvė“. Beržų g. 52, LT 36147