Senieji Pasvalio krašto dokumentai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

1555 metų matininko Abraomo Kuncos raštas

A. Kuncos 1955 metų gegužės 30 dieną surašytas Micaičių kaimo valakų reformos dokumentas ir apie jį. Iš senosios kanceliarinės gudų kalbos išvertė ir tekstą parengė Algimantas Krinčius.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 32–33.

1583 metų Pasvalio apyskaita

Skaityti

2016, Nr. 2, p. 45–48.

1599 ir 1645 metų Vilniaus katedros kapitulos raštai pasvaliečiams

Iš senosios lenkų kalbos išvertė ir tekstą parengė Algimantas Krinčius.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 50–52.

1605 m. taikos sutartis tarp... Daujėnų ir Krinčino

Apie du 1605 metų dokumentus iš 16-osios Upytės pavieto žemės teismo knygos bei jų veikėjus: Dimitrą Kurpskį ir Timotiejų Teteriną. Iš senųjų kanceliarinės gudų bei lenkų kalbų išvertė ir spaudai parengė Algimantas Krinčius.

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 40–45.

1639 m. Pušaloto klebonijos fundacijos patvirtinimas

Iš lenkų kalbos išvertė ir spaudai parengė Algimantas Krinčius.

Skaityti

2015, Nr. 1, p.62–63

1784 m. Pasvalio parapijos aprašymas

Skaityti

2018, Nr. 1, p. 34–40

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt