Senieji Pasvalio krašto dokumentai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

1555 metų matininko Abraomo Kuncos raštas

A. Kuncos 1955 metų gegužės 30 dieną surašytas Micaičių kaimo valakų reformos dokumentas ir apie jį. Iš senosios kanceliarinės gudų kalbos išvertė ir tekstą parengė Algimantas Krinčius.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 32–33.

1599 ir 1645 metų Vilniaus katedros kapitulos raštai pasvaliečiams

Iš senosios lenkų kalbos išvertė ir tekstą parengė Algimantas Krinčius.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 50–52.

1605 m. taikos sutartis tarp... Daujėnų ir Krinčino

Apie du 1605 metų dokumentus iš 16-osios Upytės pavieto žemės teismo knygos bei jų veikėjus: Dimitrą Kurpskį ir Timotiejų Teteriną. Iš senųjų kanceliarinės gudų bei lenkų kalbų išvertė ir spaudai parengė Algimantas Krinčius.

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 40–45.

Pasvalio malūno pajamų registras 1551 metais

Iš senųjų lenkų ir gudų kalbų išvertė ir spaudai parengė Algimantas Krinčius.

Skaityti

2014, Nr. 2, p. 52–53.

XVI a. pradžios Pasvalio kasdienybės fragmentai

1500 m. bajorų šaukimas į kuopos teismą dėl Pasvalio klebono žemių užpuldinėjimų; 1535 metų kunigo Erazmo raštas. Iš senosios kanceliarinės gudų kalbos išvertė ir tekstą parengė Algimantas Krinčius.

Skaityti

2012, Nr. 2, p. 38–40.

XV–XVI a. Pasvalio bažnyčios kunigai ir laiškas, kuriam 410 metų

Turinys: [XV–XVI a. Pasvalio bažnyčios kunigai] / Algimantas Krinčius; Laiškas, kuriam 410 metų: [Didžiojo Lietuvos kunigaikščio raštinės dokumentas – Pasvalio krašto bajorų laiškas Vilniaus katedros kapitulai dėl kunigo Mikalojaus Svinarskio] / tekstą iš senosios lenkų kalbos išvertė ir spaudai parengė Algimantas Krinčius.

Skaityti

2014, Nr. 1, p. 54–59.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Alma Dunauskaitė
Fotografas Vidas Dulkė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai
Jonas Aničas
Gražvydas Balčiūnaitis
Regina Grubinskienė
Algimantas Krinčius
Danielius Mickevičius
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

Bronislovas Mačiūnas
žurnalo 2016 m. Nr. 1 išleidimui skyrė 150 eurų

Spausdina

UAB „Panevėžio spaustuvė“. Beržų g. 52, LT 36147