Nematerialus krašto kultūros paveldas

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Aničas Jonas. Paminklas broliams Vileišiams – tautinės tapatybės simbolis

2018 m. Vilniuje iškilsiančio paminklo, skirto lietuvių tautinio atgimimo ir valstybės atkūrimo veikėjams broliams Petrui, Antanui, Jonui Vileišiams, idėjos atsiradimo aplinkybės.

Skaityti

2016, Nr. 1, p. 38–41.

Buividavičiūtė Lina. Ištikties grožis – vengiant savistabos

Apie naujausią iš Ustukių kaimo (Pasvalio r.) kilusios kraštietės Agnės Žagrakalytės knygą „Štai:“ (2017), išrinktą 2017 metų geriausia poezijos knyga

Skaityti

2018, Nr. 1, p. 44–46

Butkevičius Algirdas. Keletas potėpių Eugenijaus Matuzevičiaus biografijai

Skaityti

2018, Nr. 2, p. 36–40

Dr. Brazauskas Nerijus. Mariaus Katiliškio novelių romanas „Užuovėja“ kaip „daiktų atmintis“

Pabaiga. Pradžia 2015 m. Nr. 1 (38)

Skaityti

2015 m., Nr. 2, p. 58–62

Dr. Nerijus Brazauskas. Mariaus Katiliškio novelių romanas „Užuovėja“ kaip „daiktų atmintis“

 

Skaityti

2015, Nr. 1,p. 57–61

Grinevičiūtė Agnė. Kai sodyba tampa tapatybės dalimi

Apie seną Indriliūnų šeimos sodybą puoselėjančius naujus šeimininkus.

Skaityti

2015 m., Nr. 2, p. 54–57

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt