Nematerialus krašto kultūros paveldas

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Dr. Brazauskas Nerijus. Mariaus Katiliškio novelių romanas „Užuovėja“ kaip „daiktų atmintis“

Pabaiga. Pradžia 2015 m. Nr. 1 (38)

Skaityti

2015 m., Nr. 2, p. 58–62

Dr. Nerijus Brazauskas. Mariaus Katiliškio novelių romanas „Užuovėja“ kaip „daiktų atmintis“

 

Skaityti

2015, Nr. 1,p. 57–61

Grinevičiūtė Agnė. Kai sodyba tampa tapatybės dalimi

Apie seną Indriliūnų šeimos sodybą puoselėjančius naujus šeimininkus.

Skaityti

2015 m., Nr. 2, p. 54–57

Katauskas Stasys. Pamąstymai apie žurnalą „Šiaurietiški atsivėrimai“ 15-ųjų gyvavimo metinių proga

Skaityti

2014, Nr. 2, p. 43–45.

Kazilionytė Vitalija. Gyvenimas – putojantis „Karaliaus Mindaugo“ šampanas

Apie mokytoją, žurnalistą, visuomenininką Vytautą Kasniūną.

Skaityti

2015 m., Nr. 2, p. 68–71

Kazilionytė Vitalija. PASVALIA – arčiau bendruomenės ir žmogaus

Apie Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos kuriamą Pasvalio krašto e. biblioteką „Pasvalia“.

Skaityti

2014, Nr. 1, p. 39–44.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Alma Balčiūnienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Danielius Mickevičius
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis
Bronislovas Mačiūnas

Spausdina

UAB „Panevėžio spaustuvė“. Beržų g. 52, LT 36147