Literatūriniai atsivėrimai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

2011 metais kraštiečių išleistos knygos

Parengė Alma Dunauskaitė.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 76–80.

2012 metais kraštiečių išleistos knygos

Parengė Alma Dunauskaitė.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 77–80.

2013 m. kraštiečių išleistų knygų apžvalga

Parengė Alma Dunauskaitė.

Skaityti

2014, Nr. 1, p. 77–79.

Brazdžionis Jonas. Eilėraščiai

Iš naujos knygos „Degančios dienos“.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 71–73.

Braziūnas Vladas. Plakelis iš „Vasaros darbų“

Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. Rytų aukštaičių šiaurės panevėžiškių tarme.

Skaityti

2014, Nr. 2, p. 65–67.

Čigriejus Henrikas Algis. Karštą vasaros dieną

Proza.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 70–71.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Alma Balčiūnienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai
Jonas Aničas
Gražvydas Balčiūnaitis
Regina Grubinskienė
Algimantas Krinčius
Danielius Mickevičius
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

Bronislovas Mačiūnas
Pranas Kiznis

Spausdina

UAB „Panevėžio spaustuvė“. Beržų g. 52, LT 36147