Mūsų krašto šviesuliai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Binkauskienė Liana. Optimistinis pasivaikščiojimas su Rolandu Tuču

Apie Pasvalio r. Vaškų kaimo kraštietį mokslininką, geografą, Vilniaus universiteto dėstytoją doc. Rolandą Tučą

Skaityti

2017, Nr. 2, p. 38–43

Bitinaitė Asta. Auksinės poros gyvenimas kupinas veiklos

Pokalbis su Birute ir Petru Simonaičiais, švenčiančiais auksines vestuves.

Skaityti

2015, Nr. 1, p. 64–68

Braziūnas Vladas. Šviesi baravedė iš didelės lino talkos

Apie vieną iškiliausių Lietuvos tautosakos pateikėjų Oną Vaškaitę-Bluzmienę, minint 110-ąsias gimimo metines.

Skaityti

2015, Nr. 2, p. 49–53

Bulotaitė Nijolė. Pasvalio žemės išaugintam istorikui gimtojo miesto vaizdas visada gyvas

Apie istoriką, habilituotą daktarą profesorių Vygintą Bronių Pšibilskį.

Skaityti

2017, Nr. 1, p. 64–68.

Grinevičiūtė Agnė. Apie fotografijos meną ir kelionių aistrą

Apie Pasvalio krašto fotomenininką Vidą Dulkę ir jo pomėgius.

Skaityti

2014, Nr. 2, p. 58–64.

Grinevičiūtė Agnė. Apie poeziją, žurnalistiką ir... ornitologiją

Pokalbis su Pasvalio krašto garbės piliečiu, Nacionalinės kultūros ir meno, Bernardo Brazdžionio premijų laureatu, poetu Vladu Braziūnu.

Skaityti

2014, Nr. 1, p. 45–49.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt