Mūsų krašto šviesuliai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Grinevičiūtė Agnė. Apie fotografijos meną ir kelionių aistrą

Apie Pasvalio krašto fotomenininką Vidą Dulkę ir jo pomėgius.

Skaityti

2014, Nr. 2, p. 58–64.

Grinevičiūtė Agnė. Apie poeziją, žurnalistiką ir... ornitologiją

Pokalbis su Pasvalio krašto garbės piliečiu, Nacionalinės kultūros ir meno, Bernardo Brazdžionio premijų laureatu, poetu Vladu Braziūnu.

Skaityti

2014, Nr. 1, p. 45–49.

Grinevičiūtė Agnė. Gyventi fokloru

Pokalbis su etnokultūros propaguotojais, Pasvalio krašto premijos laureatais Albertu ir Lina Bartašiais.

Skaityti

2012, Nr. 2, p. 47–52.

Grinevičiūtė Agnė. Skulptorius Kęstutis Krasauskas:„Šeima man yra viena pagrindinių vertybių“

Pokalbis su 45-erių metų sukaktį švenčiančiu Sereikonių kaime (Pasvalio r.) gyvenančiu menininku.

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 46–51.

Mikeliūnienė Stasė. Pasvalio krašto metraštininkė

Apie Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro vedėją, kraštotyrininkę Vitaliją Kazilionytę, švenčiančią 50-ąjį gyvenimo jubiliejų.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 35–37.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Alma Dunauskaitė
Fotografas Vidas Dulkė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai
Jonas Aničas
Gražvydas Balčiūnaitis
Regina Grubinskienė
Algimantas Krinčius
Danielius Mickevičius
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

Bronislovas Mačiūnas
žurnalo 2016 m. Nr. 1 išleidimui skyrė 150 eurų

Spausdina

UAB „Panevėžio spaustuvė“. Beržų g. 52, LT 36147