Sukaktys, jubiliejai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Aničas Jonas. 95-asis gimtadienis – su graudulio nuotaika

Apie 95-erių metų gyvenimo sukaktį švenčiantį filantropą, Pasvalio gimnazijos auklėtinį, Pasvalio krašto garbės pilietį Juozą Kazicką.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 22–29.

Buračas Antanas. Universalus mąstytojas, pasirinkęs kunigo kelią

Apie Pumpėnų kaime (Pasvalio r.) gimusį kunigą, teologą, poetą, Šv. Rašto vertėją, tremtinį Česlovą Kavaliauską.

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 18–20.

Grinevičiūtė Agnė. It bitė žurnalistikos baruose

Pokalbis su kraštiete žurnaliste Algimanta Žukauskiene, švenčiančia 60-ies metų jubiliejų.

Skaityti

2012, Nr. 2, p. 4–7.

Grinevičiūtė Agnė. Pavasario, knygų ir Vilniaus žvirblių mylėtojas

Pokalbis su 80-ies metų jubiliejų švenčiančiu rašytoju Henriku Algiu Čigriejumi.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 17–21.

Grinevičiūtė Agnė. Vitražai su ironijos prieskoniu

Pokalbis su iš Pasvalio kilusiu vitražistu, Vilniaus dailės akademijos profesoriumi Algirdu Dovydėnu.

Skaityti

2014, Nr. 2, p. 9–14.

Grubinskienė Regina. Janina Šutaitė: „Bendrauti su jaunais žmonėmis – dovana“

Apie iš Dusetų kilusią prancūzų kalbos mokytoją Janiną Šutaitę, 45 metus gyvenusią Pasvalyje.

Skaityti

2014, Nr. 2, p. 4–8.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Alma Dunauskaitė
Fotografas Vidas Dulkė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai
Jonas Aničas
Gražvydas Balčiūnaitis
Regina Grubinskienė
Algimantas Krinčius
Danielius Mickevičius
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

Bronislovas Mačiūnas
žurnalo 2016 m. Nr. 1 išleidimui skyrė 150 eurų

Spausdina

UAB „Panevėžio spaustuvė“. Beržų g. 52, LT 36147