Sukaktys, jubiliejai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Aničas Jonas. 95-asis gimtadienis – su graudulio nuotaika

Apie 95-erių metų gyvenimo sukaktį švenčiantį filantropą, Pasvalio gimnazijos auklėtinį, Pasvalio krašto garbės pilietį Juozą Kazicką.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 22–29.

Buračas Antanas. Universalus mąstytojas, pasirinkęs kunigo kelią

Apie Pumpėnų kaime (Pasvalio r.) gimusį kunigą, teologą, poetą, Šv. Rašto vertėją, tremtinį Česlovą Kavaliauską.

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 18–20.

Grinevičiūtė Agnė. It bitė žurnalistikos baruose

Pokalbis su kraštiete žurnaliste Algimanta Žukauskiene, švenčiančia 60-ies metų jubiliejų.

Skaityti

2012, Nr. 2, p. 4–7.

Grinevičiūtė Agnė. Paslaptingai rami dailininko kasdienybė

Pokalbis su Rasa Paškevičiene, iš Krinčino kilusio dailininko Romualdo Vaclovo Paškevičiaus žmona, minint anapilin išėjusio menininko 75-ąsias metines.

Skaityti

2015, Nr.1, p.11–14

Grinevičiūtė Agnė. Pavasario, knygų ir Vilniaus žvirblių mylėtojas

Pokalbis su 80-ies metų jubiliejų švenčiančiu rašytoju Henriku Algiu Čigriejumi.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 17–21.

Grinevičiūtė Agnė. Vitražai su ironijos prieskoniu

Pokalbis su iš Pasvalio kilusiu vitražistu, Vilniaus dailės akademijos profesoriumi Algirdu Dovydėnu.

Skaityti

2014, Nr. 2, p. 9–14.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Alma Balčiūnienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Danielius Mickevičius
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis
Bronislovas Mačiūnas

Spausdina

UAB „Panevėžio spaustuvė“. Beržų g. 52, LT 36147