Sukaktys, jubiliejai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Aničas Jonas. 95-asis gimtadienis – su graudulio nuotaika

Apie 95-erių metų gyvenimo sukaktį švenčiantį filantropą, Pasvalio gimnazijos auklėtinį, Pasvalio krašto garbės pilietį Juozą Kazicką.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 22–29.

Bulotaitė Nijolė. Praeities akimirkos – nuo poezijos iki geografijos

Geografei Marijai Gudonytei-Bulotienei – 80.

Skaityti

2016, Nr. 1, p. 9–11.

Bulotaitė Nijolė. Profesorius Vytautas Bikulčius: „Visas mano sąmoningas gyvenimas susijęs su Pasvaliu“

Pokalbis su Vilniaus universiteto katedros vedėju, profesoriumi, humanitarinių mokslų daktaru Vytautu Bikulčiumi

Skaityti

2019, Nr. 1, p. 12–16

Buračas Antanas. Universalus mąstytojas, pasirinkęs kunigo kelią

Apie Pumpėnų kaime (Pasvalio r.) gimusį kunigą, teologą, poetą, Šv. Rašto vertėją, tremtinį Česlovą Kavaliauską.

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 18–20.

Butkevičius Algirdas. Baltosios Bernardo Brazdžionio dienos

Apie rašytojo Bernardo Brazdžionio Biržų gimnazijoje praleistus metus (1921–1928).

Skaityti

2017, Nr. 1, p. 12–17.

Butkevičius Algirdas. Lietuvos moksleivijos kapelionas

Apie kunigą, publicistą, buvusį kapelioną, jaunuomenės auklėtoją Alfonsą Sušinską.

Skaityti

2016, Nr. 2, p. 16–21.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt