Atsigręžimai į praeitį

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Balčiūnaitis Gražvydas. 1812-ieji. Vienas pusmetis Pasvalio krašte

Šiame straipsnyje surinktos įvairiuose leidiniuose ir publikacijose išsibarsčiusios žinios apie 1812 m. antrąjį pusmetį prancūzų okupuotame Pasvalio krašte.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 34–40.

Balčiūnaitis Gražvydas. Karo vėtrose išgelbėti gyvenimai

Apie žydus nuo sunaikinimo Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjusius Pasvalio krašto žmones bei Vabalninko vaistininkui Govšovičiui ir rusaitei Ninai padėjusią pasvaliečių Levanų šeimą.

Skaityti

2012, Nr. 2, p. 32–37.

Balčiūnaitis Gražvydas. Paskutinis karas Pasvalio krašte. Amžininkų liudijimai

Apie Antrojo pasaulinio karo pėdsakus Pasvalio krašte.

Skaityti

2014, Nr. 2, p. 24–33.

Balčiūnaitis Gražvydas. Pasvalio krašto smulkioji medinė architektūra: sakralinis menas 1

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 37–31.

Balčiūnaitis Gražvydas. Pasvalio krašto smulkioji medinė architektūra: sakralinis menas 2

Skaityti

2014, Nr. 1, p. 27–33.

Butkevičius Algirdas. Siekęs tauraus idealo

Apie poetą, vertėją, kritiką Mamertą Indriliūną.

Skaityti

2014, Nr. 2, p. 34–38.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Alma Dunauskaitė
Fotografas Vidas Dulkė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai
Jonas Aničas
Gražvydas Balčiūnaitis
Regina Grubinskienė
Algimantas Krinčius
Danielius Mickevičius
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

Bronislovas Mačiūnas
žurnalo 2016 m. Nr. 1 išleidimui skyrė 150 eurų

Spausdina

UAB „Panevėžio spaustuvė“. Beržų g. 52, LT 36147