Mūsų krašto šviesuliai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Grinevičiūtė Agnė. Gyventi fokloru

Pokalbis su etnokultūros propaguotojais, Pasvalio krašto premijos laureatais Albertu ir Lina Bartašiais.

Skaityti

2012, Nr. 2, p. 47–52.

Grinevičiūtė Agnė. Skulptorius Kęstutis Krasauskas:„Šeima man yra viena pagrindinių vertybių“

Pokalbis su 45-erių metų sukaktį švenčiančiu Sereikonių kaime (Pasvalio r.) gyvenančiu menininku.

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 46–51.

Januševičienė Virginija. Albina Saladūnaitė: apie namus, gamtą ir baltuosius bokštus

Skaityti

2016, Nr. 1, p. 59–64.

Mikeliūnienė Stasė. Pasvalio krašto metraštininkė

Apie Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro vedėją, kraštotyrininkę Vitaliją Kazilionytę, švenčiančią 50-ąjį gyvenimo jubiliejų.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 35–37.

Rožėnienė Saigūnė. Peržengęs 90-mečio slenkstį

Apie kraštietį žurnalistą Kazimierą Pūrą.

Skaityti

2016, Nr. 2, p. 65–68.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt