Nematerialus krašto kultūros paveldas

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Krikščiūnas Povilas. Trys sugrįžimai į daujėniečių tautosakos palaukes

Pasvalio rajono Daujėnų krašto tautosakos apžvalga.

Skaityti

2016, Nr. 2, p. 53–58.

Pūras Kazimieras. Istorijos tarpsnis – kaip gyvenimo druskas

Apie prof. Jono Aničo knygą „Pasvalio krašto istorija 1918–1940 m.“ (2012 m.).

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 52–57.

Sinkus Silvestras. Penktokės gyvenimas

Apie kraštietės Margaritos Lužytės knygą „Betės namai“ (Šiauliai: Saulės delta, 2016).

Skaityti

2017, Nr. 1, p. 63.

Skujytė-Razmienė Asta. Ligų samprata ir jų gydymas Pasvalio rajone XX amžiuje

Skaityti

2016, Nr. 1, p. 53–58.

Skujytė-Razmienė Asta. Maro pavidalai lietuvių ir latvių tautosakoje

Skaityti

2019, Nr. 2, p. 44–50

Skujytė-Razmienė Asta. Švyturys ant gyvenimo Everesto

Atsiminimai apie profesorę Vandą Zaborskaitę.

Skaityti

2017, Nr. 1, p. 58–59.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt