Pasvaliečiai svetur

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Katkevičiūtė Justina. Pokalbis su Raminta Sajiene: Škotijos aukštumų ir lietuviškų pasakų įkvėpta juvelyrika

Apie iš Pasvalio rajono Saločių miestelio kilusią, Pasvalio Petro Vileišio gimnaziją, Kauno taikomosios dailės mokyklą ir Kauno kolegiją baigusią juvelyrę Ramintą Vaivadaitę-Sajienę, gyvenančią ir kuriančią Iverneso mieste Škotijoje

Skaityti

2018, Nr. 2, p. 68–71

Vidūnas Vytis. Didžioji Antano Poškos kelionė

Apie septynerius metus trukusią tyrėjo bei mokslininko Antano Poškos kelionę į Indiją.

Skaityti

2015, Nr. 1, p. 69–76

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt