Praeities atgarsiai dabartyje

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Grubinskienė Regina. Apie vieną Sergejaus Jesenino laišką, netyčia atsidūrusį Pasvalyje

Apie rusų poetą Sergejų Jeseniną, jo bičiulius ir 1923 m. laiško A. Kusikovui (Sandro) nuorašą, rastą kraštiečio poeto Mykolo Karčiausko Pasvalio P. Vileišio gimnazijai dovanotoje knygoje; skelbiamas laiško tekstas

Skaityti

2019, Nr. 2, p. 28–32

Ivanauskienė Jūratė. Kitoks Bernardas Brazdžionis

Rinkinio, saugomo, Maironio literatūros muziejuje, naujienos ir netikėtumai.

Skaityti

2016, Nr. 1, p. 65–71.

Jakubonienė Roma. Saločiams – 500 metų: miestelio kūrimosi mozaika

Skaityti

2014, Nr. 2, p. 46–51.

Spraunius Arūnas. Pienburnis, kuriam pasisekė: labai tiesmukiškas dviem pasvaliečiams ir Sąjūdžio 30-mečiui skirtas tekstas

Atsiminimai apie gyvenant ir dirbant Pasvalio rajono Gulbinėnų kaime sutiktus išskirtinius pasvaliečius Vidmantą Miknių ir intelektualą Algimantą Kaminską

Skaityti

2018, Nr. 1, p. 71–73

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Alma Balčiūnienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Danielius Mickevičius
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis
Bronislovas Mačiūnas

Spausdina

UAB „Panevėžio spaustuvė“. Beržų g. 52, LT 36147