Kultūros ir mokslo padangėje

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Bendoraitienė Asta. Algirdas Lukštas. Mano mokytojas

Dukterėčios straipsnis apie kraštietį dailininką Algirdą Lukštą ir jį pažinojusiųjų žmonių prisiminimai

Skaityti

2018, Nr. 1, p. 51–57

Buividavičiūtė Lina. Erika Drungytė: „Poetui kalba yra tai, iš ko jis gali daryti stebuklus“

Pokalbis su kauniete poete Erika Drungyte, kuriai už eilėraščių knygą „Patria“ Pasvalyje buvo įteikta Bernardo Brazdžionio literatūros premija

Skaityti

2018, Nr. 2, p. 53–55

Grinevičiūtė Agnė. Stulpas į kosmosą, arba Kelionė laiku su Dariumi Žiūra

Apie tapytoją, fotografą, vizualaus meno kūrėją Darių Žiūrą bei kultūros ir meno festivalį „Gustonių meno dienos“, kuriame tęstinis projektas „Gustoniai“ (Pasvalio r.) buvo pirmą kartą pristatytas Lietuvoje

Skaityti

2018, Nr. 2, p. 56–60

Grubinskienė Regina. Jam svarbiausia diena – ši diena

Apie Vilniuje gyvenantį Pasvalio kraštietį programuotoją Vidmantą Zemlerį.

Skaityti

2016, Nr. 1, p. 45–47.

Jackūnė Justina. Apie sapnus, namus, kūrybą be kūrybos ir duoną

Apie Vilniuje gyvenančią iš Pasvalio rajono Sereikonių kaimo kilusią kraštietę kūrėją Kamilę Krasauskaitę

Skaityti

2019, Nr. 2, p. 65–69

Kanišauskas Sigitas. Kūrybinis kelias ir ieškojimai niekada nesibaigia : pokalbis su režisiere Asta Simonaite

Skaityti

2019, Nr. 2, p. 70–74

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt