Kultūros ir mokslo padangėje

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Mickevičius Danielius. Zika, kas tu esi?

Apie kraštietį dailininką, fotografą Ziną Kazėną.

Skaityti

2017, Nr. 1, p. 46–49.

Mikuckytė-Mateikienė Austėja. Dailininkas Balys Tuskėnas: „Dabar jaučiuosi kaip niekad laisvas“

Pokalbis su Saločiuose (Pasvalio r.) gyvenančiu menininku

Skaityti

2019, Nr. 1, p. 48–53

Murauskaitė Rasa. Muzikų šeimos dinastijai pradžią davė Manikūnų žemė

Apie pedagogą, muziką Petrą Armoną

Skaityti

2018, Nr. 2, p. 61–64

Ramaneckienė Irena. Vitolio Trušio darbuose atgyja Šiaurės Lietuvos koloritas

Apie kraštietį dailininką, nusipelniusį meno veikėją, Respublikinės premijos laureatą, Šiaulių universiteto profesorių Vitolį Trušį.

Skaityti

2017, Nr. 1, p. 50–57.

Šimkūnas Antanas. Mokslininkas, verslininkas, mecenatas

Apie įmonės „Lietpak“ vadovą, tremtinį, technikos mokslų daktarą Praną Kiznį, kilusį iš Pasvalio rajono Girsūdų kaimo.

Skaityti

2016, Nr. 2, p. 49–52.

Sovietmetis Marse, arba Amerikietiškasis popmenas

Pokalbis su iš Pasvalio rajono Saločių kaimo kilusiu tapytoju Jonu Jurciku, dabar gyvenančiu Vilniuje

Skaityti

2017, Nr. 2, p. 71–73

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt