Senieji Pasvalio krašto dokumentai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Kaip Jasiulionių Joneliui 1650 metų rugsėjo 8 d. pavogė kumelę su kumeliuku

Iš senosios lenkų kalbos išvertė ir parengė Algimantas Krinčius.

Skaityti

2015 m., Nr. 2, p. 63–64

Kas gyveno Kurkliškiuose ir Šlamuose prieš du šimtmečius?

Pagal Pasvalio bažnyčios ir klebonijos turto perdavimo inventorių

Skaityti

2019, Nr. 1, p. 41–42

Krinčius Algimantas. 1497 m. Aleksandro privilegija: šaltiniai, publikacijos, vertimai

Skaityti

2017, Nr. 1, p. 42–45.

Krinčius Algimantas. Testamentas kaip individo sielos veidrodis: Kurb/pskiai (1581‒1672 m.)

Analizuojami dar 16 a. netoli Krinčino ir Berklainių kaime dvarus turėjusių kunigaikščių Andriejaus, Dimitro, Jono ir Marijos Kurb/pskių testamentai

Skaityti

2019, Nr. 2, p. 57–64

Nuostatai Pasvalio miestelėnams ir sodiečiams. 1771 metai

Skaityti

2016, Nr. 1, p. 42–44.

Pasvalio bažnyčios kunigo testamentas 1592 m.

Pateikiamas ir aptariamas XVI a. pabaigos provincijos katalikų bažnyčios kunigo vikaro gyvenimo situaciją autentiškai fiksuojantis istorinis dokumentas

Skaityti

2017, Nr. 2, p. 51–52

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt