Literatūriniai atsivėrimai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Pakštaitis Zigmas. Sibiro dienoraščiai,

In memoriam Oskarui Valiulinui

Skaityti

2015 m., Nr. 2, p. 79–83

Skaityti

2016 m., Nr. 1, p. 86–92

Palilionis Petras. „Metai Tamsčiuko atokaitoj“

Skaitytinė drama. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 155-osioms gimimo metinėms.

Skaityti

2015 m., Nr. 2, p. 87–90

Petras Palilionis. Dešimt eilėraščių

 

Skaityti

2015 m., Nr. 2, p. 75–78

Pūras Kazimieras. Lietuvos radijo bendraamžis

Devyniasdešimties metų gyvenimo jubiliejų atšventęs kraštietis žurnalistas Kazimieras Pūras pateikia keletą epizodų iš darbo Lietuvos radijuje.

Skaityti

2016, Nr. 2, p. 85–88.

Saja Kazys. Mamutė, mano šventoji mama

Iš prisiminimų

Skaityti

2018, Nr. 2, p. 87–92

Saja Kazys. Veizėk, onta tava papalės kaulele

Proza.

Skaityti

2014, Nr. 1, p. 71–75.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt