Literatūriniai atsivėrimai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Katauskas Stasys. Aleksandras Grigalionis:„Jei gyvenčiau iš naujo, nieko nekeisčiau“

Pokalbis su iš Pasvalio rajono Titkonių kaimo kilusiu, Vaškų kaime gyvenančiu kūrėju Aleksandru Grigalioniu.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 74–76.

Katauskas Stasys. Belaukiant traukinio

Esė.

Skaityti

2014, Nr. 1, p. 64–67.

Katkevičiūtė Justina. Gyvenimas daugiakultūriniame Londone: pažintys ir atradimai

Skaityti

2017, Nr. 1, p. 85–88.

Katkevičiūtė Justina. Liūnė Sutema. Apie indus prasmei supilti

Apie poetės Zinos Nagytės-Katiliškienės (Liūnės Sutemos) kūrybą.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 65–69.

Kavaliauskas Česlovas. Eilėraščiai

Eilėraščiai iš rinkinio „Pažadėtoji žemė“.

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 73–75.

Kazlauskas Albinas. Spalvotos atsiminimų kuosos

Apie Henriką Algį Čigriejų – 2011-ųjų metų Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 61–64.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt