Literatūriniai atsivėrimai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Kazys Saja. „Šaknys“

Proza.

Skaityti

2015, Nr. 1, p. 86–89

Kraptavičiūtė Kotryna. Eilėraščiai

 

Skaityti

2015, Nr. 1, p.83–85

Krivickas Bronius. Didysis Henrikas

Ištrauka iš Biržų Prezidento Antano Smetonos gimnazijos literatų laikraščio „Literatas“ 1938 m. Nr. 1 (4). Palikta autentiška rašyba ir skyryba

Skaityti

2019, Nr. 1, p. 88–91

Lužytė Margarita. Apie „Žiponėlį kielei“

„... apie Tavąją voverę,
apie Tavo pelėdišką uoksą
aš norėčiau, kad žemėj žinotų visi...“

Apie Pasvalio kratietės Elvyros Pažemeckaitės knygą, skiriamą Mamai – Janinai Vitkauskaitei-Pažemeckienei, gyvenusiai 1930–2009 metais.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 65–70.

Masilionis Tomas. Iš kaimo

Joniškėlio G. Petkevičiatės-Bitės gimnazijos 4b klasės mokinio esė.

Skaityti

2014, Nr. 1, p. 68–71.

Matuzevičius Eugenijus. Eilėraščiai

Skaityti

2014, Nr. 1, p. 76.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt