Literatūriniai atsivėrimai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Demenytė Ieva. Eilėraščiai

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 66–67.

Dulkė Vidas. Eilėraščiai

Šviesios atminties fotomenininko kūryba

Skaityti

2017, Nr. 2, p. 78–80

Elvyra Pažemeckaitė. Nepatogiausiu laiku ištinkantys eilėraščiai

 

Skaityti

2015 m., Nr. 2, p. 84–86

Gegevičiūtė Aivita. Mergina, kurią svajonės užklumpa visur ir visada

Novelių ciklas „Šeši būdai mirti“.

Skaityti

2016, Nr. 1, p. 80–83.

Glinskis Juozas. Spąstai nelaboms dvasioms pagauti

Tragiškas farsas, spausdintas knygoje „Amoralitetas“ (2008 m.).

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 68–72.

Grubinskienė Regina. Ją lydi poezija, tapyba, muzika

Apie iš Žadeikonių kaimo (Pasvalio r.) kilusią tautodailininkę, literatę Bronislavą Papinigytę-Šernienę; pateikiama jos eilėraščių.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 72–73.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt