Literatūriniai atsivėrimai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Grubinskienė Regina. Jos pasaulyje – poezija ir teatras

Apie jaunąją kūrėją – Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos abiturientę Viktoriją Muralytę

Skaityti

2018, Nr. 1, p. 81

Grubinskienė Regina. Mirti galima ir nenumirus

Pro memoria. Apie Pasvalio rajono laikraščio „Darbas“ žurnalistą, rašytoją Kęstutį Zubką.

Skaityti

2012, Nr. 2, p. 61–62.

Grubinskienė Regina. „Man patinka kelias“

Apie Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos auklėtinę Rūtą Staškevičiūtę.

Skaityti

2017, Nr. 2, p. 86

Grubinskienė Regina. „Pasiilgsiu Pasvalio ramybės“

Apie kraštietę jaunąją kūrėją Inesą Židonytę ir jos eilėraščiai.

Skaityti

2017, Nr. 1, p. 82–84.

Grubinskienė Regina. „Tiesus ir kalboje, ir gyvenime“

Pasvalio kraštiečiui architektui ir literatui Jonui Vytautui Nisteliui – 90 metų.

Skaityti

2012, Nr. 2, p. 67–69.

Kačerauskaitė Justė. Fantastinės novelės

Skaityti

2019, Nr. 1, p. 80–83

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt