Literatūriniai atsivėrimai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

2018 metais kraštiečių išleistų knygų apžvalga

Skaityti

2019, Nr. 1, p. 92–95

Bikulčius Vytautas. Kaip atsispirti laikui. Lectio ultima

Tuometinės Pasvalio vidurinės mokyklos absolvento, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto profesoriaus kalba, pasakyta 2018 metų birželio 22 d. Vilniaus universiteto (VU) Filologijos fakulteto bakalauro studijų absolventams diplomų teikimo iškilmėse VU Šv. Jonų bažnyčioje

Skaityti

2018, Nr. 2, p. 79–83

Brazdžionis Jonas. Eilėraščiai

Iš naujos knygos „Degančios dienos“.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 71–73.

Braziūnas Vladas. Plakelis iš „Vasaros darbų“

Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. Rytų aukštaičių šiaurės panevėžiškių tarme.

Skaityti

2014, Nr. 2, p. 65–67.

Čigriejus Henrikas Algis. Eilėraščiai

Skaityti

2016, Nr. 2, p. 91–92.

Čigriejus Henrikas Algis. Karštą vasaros dieną

Proza.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 70–71.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt