Atsigręžimai į praeitį

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Rožėnienė Saigūnė. Paskutinis Kiemėnų kriaučius

Dukros pasakojimas apie Pasvalio r. Kiemėnų kaimo siuvėją Vincą Maskoliūną.

Skaityti

2016, Nr. 1, p. 26–30.

Stanislovaitis Viktoras. Prancūziškas senojo parko valsas

Apie Joniškėlio Karpių dvaro parką.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 49–51.

Vaitkevičius Vykintas. Kraujuojantis ąžuolas

Apie legendomis apipintą šimtametį ąžuolą-gamtos paminklą Žadeikonių kaime (Pasvalio r.).

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 32–35.

Vaškevičienė Ilona. Kyburių kapinynas

Apie archeologinius tyrinėjimus Pasvalio rajono Kyburių kapinyne.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 38–43.

Žaldokas Saulius. Pasvalio krašto bajorai XIX amžiaus viduryje ir antrojoje pusėje

Apie Pasvalio krašte gyvenusius bajorus.

Skaityti

2012, Nr. 2, p. 9–16.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt