Atsigręžimai į praeitį

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Klongevičiūtė-Strazdienė Dalia. Agronomą Mykolą Klongevičių prisimenant

Skaityti

2014, Nr. 1, p. 22–26.

Krinčius Algimantas. Antano Strazdo pėdsakai Pasvalio krašte

Skaityti

2018, Nr. 2, p. 25–28

Krinčius Algimantas. Krinčino bažnyčios dvasininkai. Klebonai

Skaityti

2016, Nr. 1, p. 35–37.

Krinčius Algimantas. Pasvalio krašto hidronimai XV–XVI a. vidurio dokumentuose

Pasvalio krašto hidronimų paieška tūkstančio metų senumo dokumentuose.

Skaityti

2015, Nr. 1, p. 46–50 

Krinčius Algimantas. XVIII–XIX a. Pasvalio bažnyčios kunigai

Skaityti

2019, Nr. 1, p. 36–40

Kulevičius Salvijus. Šiaurės sparnai, arba Kelios apybraižos senųjų Pasvalio krašto vėjo malūnų tema

Vilniaus universiteto istorikas dr. Salvijus Kulevičius pristato Pasvalio krašto muziejaus, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto bei Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo klubo „Aukuras“ įgyvendintą projektą „Šiaurės sparnai: Šiaurės Lietuvos vėjo malūnų paveldo aktualizavimas“ ir ekspedicijos metu surinktą medžiagą

Skaityti

2018, Nr. 1, p. 23–33

Skaityti

2019, Nr. 1, p. 61–74

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt