Atsigręžimai į praeitį

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Butkevičius Algirdas. Painaus likimo aktorius

Apie iš Deveitonių kaimo (Saločių valsčius, Pasvalio r.) kilusį savanorį, 1919 m. sausio 1 d. Gedimino bokšte Vilniuje su kitais iškėlusį lietuvišką Trispalvę, aktorių Vincą Steponavičių

Skaityti

2019, Nr. 2, p. 21–27

Butkevičius Algirdas. Siekęs tauraus idealo

Apie poetą, vertėją, kritiką Mamertą Indriliūną.

Skaityti

2014, Nr. 2, p. 34–38.

Čirvinskaitė Viktorija. Saločių štetlas

Apie Saločių (Pasvalio r.) žydų bendruomenę.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 52–55

Dulkė Vidas. Maironio mokinys

Prisiminimai apie Pušalote, Pumpėnuose, Skrebotiškyje, Kyburiuose (Pasvalio rajone) kunigavusį poliglotą, vertėją Juozą Dubniką.

Skaityti

2016, Nr. 2, p. 30–32.

Girininkas Algirdas. Akmens amžius Šiaurės Lietuvoje

Apie akmens amžiaus paminklų tyrinėjimus Šiaurės Lietuvoje (Mūšos–Nemunėlio baseinas)

Skaityti

2018, Nr. 2, p. 18–24

Girininkas Algirdas. Akmens amžius Šiaurės Lietuvoje (2)

Apie akmens amžiaus paminklų tyrinėjimus Šiaurės Lietuvoje (Mūšos–Nemunėlio baseinas)

Skaityti

2018, Nr. 2, p. 18–24

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt