Atsigręžimai į praeitį

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Kazlauskas Albinas. Mokslininko ir mokytojo simbiozė

Apie istoriką, mokytoją ir mokslininką Paulių Šležą, kilusį iš Sabonių kaimo (Pasvalio r.).

Skaityti

2014, Nr. 1, p. 34–38.

Klongevičiūtė-Strazdienė Dalia. Agronomą Mykolą Klongevičių prisimenant

Skaityti

2014, Nr. 1, p. 22–26.

Krinčius Algimantas. Pasvalio krašto hidronimai XV–XVI a. vidurio dokumentuose

Pasvalio krašto hidronimų paieška tūkstančio metų senumo dokumentuose.

Skaityti

2015, Nr. 1, p. 46–50 

Mickūnas Algis. Rojus

Pasvalio kraštiečio, filosofo prisiminimų ciklo tęsinys. Pradžia 2011, Nr. 2, p. 3–13.

Skaityti

2012, Nr. 2, p. 17–26.

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 36–39.

Skaityti

2014, Nr. 2, p. 39–42.

Mickūnas Algis. ROJUS V

Tęsinys. Pradžia 2011 m., Nr. 2 (31)

Skaityti

2015 m., Nr. 2, p. 21–22

Mulevičius Algirdas. Paprastos nepaprastos, o gal unikalios Vainiškių kapinaitės

Apie Tetervinų kaime esančias Vainiškių kapinaites, jų unikalumą bei kilmę.

Skaityti

2015, Nr. 1, p. 40–45

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Alma Balčiūnienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Danielius Mickevičius
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis
Bronislovas Mačiūnas

Spausdina

UAB „Panevėžio spaustuvė“. Beržų g. 52, LT 36147