Atsigręžimai į praeitį

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Balčiūnaitis Gražvydas. Pasvalio užkarda: du dešimtmečiai sienos sargyboje

Apie prieš 25 metus pradėtą kurti Lietuvos respublikos valstybės sienos apsaugos sistemą.

Skaityti

2015, Nr. 1, p. 51–56

Butkevičius Algirdas. Siekęs tauraus idealo

Apie poetą, vertėją, kritiką Mamertą Indriliūną.

Skaityti

2014, Nr. 2, p. 34–38.

Čirvinskaitė Viktorija. Saločių štetlas

Apie Saločių (Pasvalio r.) žydų bendruomenę.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 52–55

Kanišauskas Sigitas. Didžiojo karo atšvaitai Šiaurės Lietuvoje

Kriklinų kaimo gyventoja Felicija Adamonienė prisimena tėvų pasakojimus apie Didįjį karą.

Skaityti

2015, Nr. 1 , p. 33–39

Kanišauskas Sigitas. Dižiojo karo atšvaitai Šiaurės Lietuvoje

Pabaiga. Pradžia 2015m. Nr. 1 (38)

Skaityti

2015 m., Nr. 2, p. 30–35

Kazilionytė Vitalija. Prakalbintas Romo Kauniečio rezistencijos archyvas

Apie istoriko, laisvės kovų metraštininko Romo Kauniečio Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai dovanotą rezistencijos archyvą.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 44–49.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Alma Balčiūnienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Danielius Mickevičius
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis
Bronislovas Mačiūnas

Spausdina

UAB „Panevėžio spaustuvė“. Beržų g. 52, LT 36147