Atsigręžimai į praeitį

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Balčiūnaitis Gražvydas. Pasvalio krašto smulkioji medinė architektūra: sakralinis menas 1

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 37–31.

Balčiūnaitis Gražvydas. Pasvalio krašto smulkioji medinė architektūra: sakralinis menas 2

Skaityti

2014, Nr. 1, p. 27–33.

Balčiūnaitis Gražvydas. Pasvalio užkarda: du dešimtmečiai sienos saegyboje

Pabaiga. Pradžia 2015 m. Nr. 1 (38)

Skaityti

2015m., Nr. 2, p. 14–20

Balčiūnaitis Gražvydas. Pasvalio užkarda: du dešimtmečiai sienos sargyboje

Apie prieš 25 metus pradėtą kurti Lietuvos respublikos valstybės sienos apsaugos sistemą.

Skaityti

2015, Nr. 1, p. 51–56

Balčiūnaitis Gražvydas. „Jeigu išgelbsti vieną gyvybę, išgelbsti visą pasaulį“

Apie Antrojo pasaulinio karo metu žydus gelbėjusius Pasvalio krašto žmones.

Skaityti

2017, Nr. 1, p. 21–28.

Bulotaitė Nijolė. Kunigas Alfonsas Lipniūnas: lietuviško žodžio ir katalikiškos meilės galia

Skaityti

2018, Nr. 2, p. 29–32

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Alma Balčiūnienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Danielius Mickevičius
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis
Bronislovas Mačiūnas

Spausdina

UAB „Panevėžio spaustuvė“. Beržų g. 52, LT 36147