Atsigręžimai į praeitį

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Grubinskienė Regina. Gimnazijos istorijos puslapiuose – vienintelė direktorė moteris

Apie istorijos mokytoją Adelę Pladienę (Dzikaraitę), Pasvalio vidurinės mokyklos direktorę 1972–1975 m.

Skaityti

2019, Nr. 1, p. 32–35

Kanišauskas Sigitas. Didžiojo karo atšvaitai Šiaurės Lietuvoje

Kriklinų kaimo gyventoja Felicija Adamonienė prisimena tėvų pasakojimus apie Didįjį karą.

Skaityti

2015, Nr. 1 , p. 33–39

Kanišauskas Sigitas. Dižiojo karo atšvaitai Šiaurės Lietuvoje

Pabaiga. Pradžia 2015m. Nr. 1 (38)

Skaityti

2015 m., Nr. 2, p. 30–35

Kazilionytė Vitalija. Prakalbintas Romo Kauniečio rezistencijos archyvas

Apie istoriko, laisvės kovų metraštininko Romo Kauniečio Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai dovanotą rezistencijos archyvą.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 44–49.

Kazlauskas Albinas. Mokslininko ir mokytojo simbiozė

Apie istoriką, mokytoją ir mokslininką Paulių Šležą, kilusį iš Sabonių kaimo (Pasvalio r.).

Skaityti

2014, Nr. 1, p. 34–38.

Kazlauskas Albinas. Šeši agronomai iš derlingų Pasvalio lygumų

Apie kraštiečius agronomus Bronių Baginską (1903–1991), Joną Paltaroką (1895–1987), Joną Kuosą (1925–1999), Juozą Tonkūną (1896–1968), Antaną Vadopalą (1921–2005) ir Petrą Vasinauską (1906–1995).

Skaityti

2016, Nr. 1, p. 31–34.

Skaityti

2016, Nr. 2, p. 33–36.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt