Atsigręžimai į praeitį

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Kumpauskas Alvidas. Pušalotas – viena Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos gyvenimo stotelių

Apie tautosakininką, rašytoją, kanauninką, aktyvų visuomenės veikėją, kultūros puoselėtoją

Skaityti

2018, Nr. 1, p. 16–22

Mickūnas Algis. Rojus

Pasvalio kraštiečio, filosofo prisiminimų ciklo tęsinys. Pradžia 2011, Nr. 2, p. 3–13.

Skaityti

2012, Nr. 2, p. 17–26.

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 36–39.

Skaityti

2014, Nr. 2, p. 39–42.

Skaityti

2015, Nr. 2, p. 21–22.

Skaityti

2016, Nr. 2, p. 37–39.

Skaityti

2017, Nr. 2, p. 29–30.

Skaityti

2018, Nr. 2, p. 33–35.

Mulevičius Algirdas. Paprastos nepaprastos, o gal unikalios Vainiškių kapinaitės

Apie Tetervinų kaime esančias Vainiškių kapinaites, jų unikalumą bei kilmę.

Skaityti

2015, Nr. 1, p. 40–45

Pūras Kazimieras. Pasvalietiški ratilai drumstame „Sacharino bylos“ vandenyje

Juozas Avižonis – diplomatinės tarnybos labirintuose (apie incidentą 1921 m. Maskvoje).

Skaityti

2012, Nr. 2, p. 27–31.

Pūras Kazimieras. Po Žiemgalos dangum aukštuoju...

Apie kraštietį kunigą mons. Kazimierą Jasėną.

Skaityti

2017, Nr. 1, p. 29–35.

Ratinskienė Danutė. Iš Grūžių krašto istorijos aruodo

Apie nykstantį Grūžių krašto paveldą: dvarus, malūnus bei kitus objektus.

Skaityti

2015, Nr. 2, p. 23–29

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt