Atsigręžimai į praeitį

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Balčiūnaitis Gražvydas. 1812-ieji. Vienas pusmetis Pasvalio krašte

Šiame straipsnyje surinktos įvairiuose leidiniuose ir publikacijose išsibarsčiusios žinios apie 1812 m. antrąjį pusmetį prancūzų okupuotame Pasvalio krašte.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 34–40.

Balčiūnaitis Gražvydas. Holokausto atspindžiai Pasvalio krašte

Skaityti

2016, Nr. 1, p. 19–25.

Skaityti

2016, Nr. 2, p. 22–29.

Balčiūnaitis Gražvydas. Kai Pasvalio kurorte tryško sieros šaltiniai

Pasakojimas apie prieš aštuoniasdešimt metų, Pasvalyje, turėjusiame kurorto statusą, tryškusius sieros šaltinius ir veikusią gydyklą (įkūrėjai Kazimieras ir Viktorija Armonai).

Skaityti

2017, Nr. 2, p. 22–28

Balčiūnaitis Gražvydas. Karo vėtrose išgelbėti gyvenimai

Apie žydus nuo sunaikinimo Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjusius Pasvalio krašto žmones bei Vabalninko vaistininkui Govšovičiui ir rusaitei Ninai padėjusią pasvaliečių Levanų šeimą.

Skaityti

2012, Nr. 2, p. 32–37.

Balčiūnaitis Gražvydas. Paskutinis karas Pasvalio krašte. Amžininkų liudijimai

Apie Antrojo pasaulinio karo pėdsakus Pasvalio krašte.

Skaityti

2014, Nr. 2, p. 24–33.

Balčiūnaitis Gražvydas. Pasvalio krašto bažnyčių varpai

Skaityti

2019, Nr. 1, p. 24–31

Skaityti

2019, Nr. 2, p. 14–20

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt