100-osioms Broniaus Krivicko metinėms

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Krivickas Bronius. Žmonijos istorija

Pirmąkart skelbiama apie 1943‒1944 metus parašyta novelė „Žmonijos istorija“ (saugoma Maironio lietuvių literatūros muziejuje)

Skaityti

2019, Nr. 2, p. 42–43

Talačka Adolfas. Bronius Krivickas. Šeima. Pervalkai

Apie iš Pasvalio rajono Pervalkų kaimo kilusį talentingą kūrėją, partizaną Bronių Krivicką ir tragiškus jo šeimos narių likimus

Skaityti

2019, Nr. 2, p. 39–41

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt