Bernardas Brazdžionis

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Butkevičius Algirdas. Su Tėvyne širdyje

Bernardo Brazdžionio 105-osioms gimimo metinėms.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 9–11.

Palilionis Petras. Koks buvo ir koks lieka

Bernardo Brazdžionio 105-osioms gimimo metinėms.

„Bernardai, ko čia atėjai?“ – paklausė žemė;
„Bernardai, ko čia atėjai?“ – dangus paklausė;
Į žilą samaną pasižiūrėt, kol nesutemę,
Ir Viešpaties didžiuos darbuos paliaupsint.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 3–5.

Taškauskas Tomas. Bernardas Brazdžionis – modernus klasikas

Bernardo Brazdžionio 105-osioms gimimo metinėms.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 6–8.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Alma Balčiūnienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai
Jonas Aničas
Gražvydas Balčiūnaitis
Regina Grubinskienė
Algimantas Krinčius
Danielius Mickevičius
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

Bronislovas Mačiūnas
Pranas Kiznis

Spausdina

UAB „Panevėžio spaustuvė“. Beržų g. 52, LT 36147