Bernardas Brazdžionis

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Butkevičius Algirdas. Su Tėvyne širdyje

Bernardo Brazdžionio 105-osioms gimimo metinėms.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 9–11.

Palilionis Petras. Koks buvo ir koks lieka

Bernardo Brazdžionio 105-osioms gimimo metinėms.

„Bernardai, ko čia atėjai?“ – paklausė žemė;
„Bernardai, ko čia atėjai?“ – dangus paklausė;
Į žilą samaną pasižiūrėt, kol nesutemę,
Ir Viešpaties didžiuos darbuos paliaupsint.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 3–5.

Taškauskas Tomas. Bernardas Brazdžionis – modernus klasikas

Bernardo Brazdžionio 105-osioms gimimo metinėms.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 6–8.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt