1863 m. sukilimas

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Balčiūnaitis Gražvydas. Telkė būrius, šventino vėliavas, kovėsi ginklu

1863 m. sukilimo 150-osioms metinėms.

Apžvelgiamos 1863-1864 metų sukilimo kovos Pasvalio krašte.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 5–12.

Butkevičius Algirdas. Rašęs apie 1863 m. sukilimą

1863 m. sukilimo 150-osioms metinėms.

Apie 1863 metų sukilime dalyvavusį ir į Sibirą ištremtą poetą Julių Anusavičių.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 13–16.

Krinčius Algimantas. 1863–1864 m. sukilimo epizodai Krinčino parapijoje

1863 m. sukilimo 150-osioms metinėms.

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 21–26.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt