2018-ieji – Europos kultūros paveldo metai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Lapinskaitė Bronislava. Muziejiniai eksponatai – nepriklausomos Lietuvos liudininkai

Apie Pasvalio krašto muziejuje saugomus eksponatus – 1928 m. Lietuvos ministrų kabineto įsteigto Vyriausiojo komiteto Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 10-ies metų sukaktuvių iškilmėms ruošti afišą „Visiems, visiems!“, Pasvalio krašto pavasarininkų dokumentus, fotografijas, kitus daiktus

Skaityti

2018, Nr. 1, p. 74–80

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Alma Balčiūnienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Danielius Mickevičius
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis
Bronislovas Mačiūnas

Spausdina

UAB „Panevėžio spaustuvė“. Beržų g. 52, LT 36147