2019-ieji – Jėzuitų misijos Lietuvoje metai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Grinevičiūtė Agnė. Šešių kunigų jėzuitų gyvenimo žemėlapyje ‒ ir Pasvalys

Apie kunigus jėzuitus – iš Pasvalio krašto kilusius Ladislovą Baliūną, Algį Baniulį, Pranciškų Masilionį, Stasį Kazėną, Antaną Šeškevičių bei Krinčine kunigavusį ir Pasvalyje mirusį Boleslovą Babrauską

Skaityti

2019, Nr. 2, p. 75–80

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt