Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Aničas Jonas, Balčiūnaitis Gražvydas. „Visi lietuviai, kur tik jie yra – viena tauta“

Apie tai, kaip Vytauto Didžiojo 500-ąsias mirties metines šventė Pasvalio kraštas, kokie žmonės kūrė reikiamą aplinką, kokių kilo sumanymų ir kaip juos pavyko įgyvendinti 1930-aisiais metais

Skaityti

2018, Nr. 2, p. 72–78

Balčiūnaitis Gražvydas. Nepriklausomybės atminimo simboliai Pasvalio krašte

Apie paminklus Lietuvai ir jos laisvei

Skaityti

2018, Nr. 1, p. 62–70

Grinevičiūtė Agnė. Signataro Jono Vileišio dukra: „Tėvelis labai mylėjo savo tėviškę“

Pokalbis Vasario 16-osios išvakarėse su Rita Vileišyte-Bagdonas

Skaityti

2018, Nr. 1, p. 58–61

Aničas Jonas. Jonas Vileišis ir Vasario 16-osios aktas

Skaityti

2017, Nr. 2, p. 58–67

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt