Maironis

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Kazlauskas Albinas. Maironis istorikas ir Pasvalio taika

Apie netiesioginį Maironio ryšį su Pasvaliu – apie Pasvalio taiką rašyta 1891 m. išleistoje Maironio parašytoje „Lietuvos istorijos“ knygoje.

Skaityti

2012, Nr. 2, p. 45–46.

Pūras Kazimieras. Pasvalietiški štrichai Maironio auros paraštėje

Maironio 150-osioms gimimo metinėms.

Apie Pasvalio kraštietį, meno istoriką, kunigą Kazimierą Jasėną, jo draugystę su J. Tumu-Vaižgantu ir Maironiu, dalyvavusiu Lietuvių–latvių vienybės draugijos vietos skyriaus surengtoje lietuvių poezijos šventėje Jelgavoje (Latvija).

Skaityti

2012, Nr. 2, p. 41–44.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt