Tarmių metai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Grinevičiūtė Agnė. Sostinės centre skamba tarmiška šnekta

2013-ieji – Tarmių metai

Sostinẹs' centẹr' skọmb tarmiọšk šnekt

Pokalbis su kraštiete kalbininke, kalbos praktikos centro "Lingua Lituanica" įkūrėja, Mykolo Romerio universiteto profesore Irena Kruopiene.

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 62–65.

Ramonienė Meilutė. Tarmė – namie ar visur?

2013-ieji – Tarmių metai

Apie tarmių vartojimą Aukštaitijos miestuose (pagal 2010-2012 metų kalbinio elgesio ir kalbinių nuostatų tyrimą).

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 58–61.

Senoji aludarystė Vaškų krašte

2013-ieji – Tarmių metai

Pasvalio rajono Vaškų kaimo gyventojo Benedikto Velykio (g. 1926 m.) pasakojimas apie alaus gaminimą. Parengė Santa Gasiūnaitė ir Stasys Katauskas.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 63–64.

Skujytė Asta. Gimtinės įamžinimo projektas

2013-ieji – Tarmių metai

Apie individo ir jo gimtinės ryšį kraštiečių poetų Vlado Braziūno, Henriko Algio Čigriejaus ir Mykolo Karčiausko kūryboje.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 59–62.

Tarme kalbančio stiprybė

2013-ieji – Tarmių metai

Pasvalio krašto muziejuje surengtoje mokslinėje konferencijoje skaitytų poeto, vertėjo, eseisto Vlado Braziūno, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vyresniosios mokslo darbuotojos Bronės Stundžienės ir to paties skyriaus jaunesniojo mokslo darbuotojo Povilo Krikščiūno pranešimų ištraukos.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 53–58.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt