Sukaktys, jubiliejai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Grubinskienė Regina. Mokykla jam buvo šventovė : 2019 m. lapkričio 16 d. sukako 100 metų, kai gimė pedagogas Bronius Bagdonavičius

Apie 52 metus (1947–1980) dabartinėje Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje dirbusį matematikos (algebros, trigonometrijos, geometrijos), lotynų kalbos ir fizikos mokytoją Bronių Bagdonavičių

Skaityti

2019, Nr. 2, p. 10–13

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt