Sukaktys, jubiliejai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Krinčius Algimantas. Kunigas Antanas Vienažindys: mitai ir faktai

Skaityti

2016, Nr. 2, p. 6–11.

Mikelinskaitė Paulė. Keturių brolelių seselė

Apie Žadeikėlių kaime gimusią bibliografę Paulę Mikelinskaitę, švenčiančią 85-metį.

Skaityti

2015, Nr.1, p.27–32

Mikelinskas Jonas. Šypsenėlė

Devyniasdešimties metų jubiliejų švenčiatis Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, Pasvalio krašto Garbės pilietis, rašytojas Jonas Mikelinskas – specialiai „Šiaurietiškų atsivėrimų“ skaitytojams.

Skaityti

2012, Nr. 2, p. 3.

Morkvėnas Rimantas. Prisiminimai apie profesorių Bronių Grigelionį

80-osioms akademiko gimimo metinėms

Skaityti

2015, Nr. 2, p. 4–8

Nastopka Kęstutis. Žemininkų bendražygis

Poetui Eugenijui Matuzevičiui – 100

Skaityti

2017, Nr. 2, p. 18–21

Pūras Kazimieras. Pusiaukelėj atgulęs amžinybei

Apie Tetirvinų k. gimusį, Kiemėnų k. (Pasvalio r.) gyvenusį redaktorių, žurnalistą, rašytoją Petrą Rimkūną.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 30–34.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt