Sukaktys, jubiliejai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Skujytė Asta. Tarmės paunksmėje

Pamintijimai apie poetą Vladą Braziūną 60-mečio proga.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 29–31.

Švaraitė Izabelė. Dr. Rasa Vasinauskaitė: „Į teatrą reikia žiūrėti rimtai“

Skaityti

2016, Nr. 2, p. 12–15.

Svėrytė Monika. Regimanto Adomaičio smėlio pilys

Apie Pasvalio kraštietį, Lietuvos kino ir teatro aktorių, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą Regimantą Adomaitį.

Skaityti

2017, Nr. 1, p. 8–11.

Vilkienė Loreta. Perpetuum mobile – išrasti nereikia

Apie 60-ies metų jubiliejų atšventusią VU Lituanistinių studijų katedros dėstytoją Meilutę Ramonienę.

Skaityti

2013, Nr. 2, p. 4–7.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Alma Balčiūnienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Danielius Mickevičius
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis
Bronislovas Mačiūnas

Spausdina

UAB „Panevėžio spaustuvė“. Beržų g. 52, LT 36147