Sukaktys, jubiliejai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Morkvėnas Rimantas. Prisiminimai apie profesorių Bronių Grigelionį

80-osioms akademiko gimimo metinėms

Skaityti

2015, Nr. 2, p. 4–8

Pūras Kazimieras. Pusiaukelėj atgulęs amžinybei

Apie Tetirvinų k. gimusį, Kiemėnų k. (Pasvalio r.) gyvenusį redaktorių, žurnalistą, rašytoją Petrą Rimkūną.

Skaityti

2013, Nr. 1, p. 30–34.

Rauduvaitė-Miknevičienė Giedrė. Liko ištikimas gimtajam kraštui

Dailininko Petro Rauduvės dukros atsiminimai.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 15–18.

Šatas Vytautas. Prasmingas Petro Rauduvės sugrįžimas

Apie Vilniaus paveikslų galerijoje eksponuotą parodą „Petras Rauduvė. Grafika: Kūrybos retrospektyva 1932–1993“, skirtą 100-osioms dailininko metinėms.

Skaityti

2012, Nr. 2, p. 8.

Šatas Vytautas. Su Petru Rauduve

Dailininko, grafiko Petro Rauduvės (1912–1994) 100-osioms gimimo metinėms.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 12–14.

Skujytė Asta. Tarmės paunksmėje

Pamintijimai apie poetą Vladą Braziūną 60-mečio proga.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 29–31.

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Alma Balčiūnienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Danielius Mickevičius
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis
Bronislovas Mačiūnas

Spausdina

UAB „Panevėžio spaustuvė“. Beržų g. 52, LT 36147