Sukaktys, jubiliejai

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Rauduvaitė-Miknevičienė Giedrė. Liko ištikimas gimtajam kraštui

Dailininko Petro Rauduvės dukros atsiminimai.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 15–18.

Šatas Vytautas. Prasmingas Petro Rauduvės sugrįžimas

Apie Vilniaus paveikslų galerijoje eksponuotą parodą „Petras Rauduvė. Grafika: Kūrybos retrospektyva 1932–1993“, skirtą 100-osioms dailininko metinėms.

Skaityti

2012, Nr. 2, p. 8.

Šatas Vytautas. Su Petru Rauduve

Dailininko, grafiko Petro Rauduvės (1912–1994) 100-osioms gimimo metinėms.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 12–14.

Skujytė Asta. Tarmės paunksmėje

Pamintijimai apie poetą Vladą Braziūną 60-mečio proga.

Skaityti

2012, Nr. 1, p. 29–31.

Švaraitė Izabelė. Aktorius Petras Venslovas: „Aš ne teoretikas, tik pajautimo žmogelis mažas“

Apie 70-metį minintį, iš Pasvalio krašto kilusį aktorių, režisierių ir skaitovą Petrą Venslovą

Skaityti

2019, Nr. 2, p. 6–9

Švaraitė Izabelė. Dr. Rasa Vasinauskaitė: „Į teatrą reikia žiūrėti rimtai“

Skaityti

2016, Nr. 2, p. 12–15.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt